Fennovoiman omistavat Voimaosakeyhtiö SF ja RAOS Voima Oy

Fennovoiman omistavat suomalainen Voimaosakeyhtiö SF ja Rusatom Overseasin tytäryhtiö RAOS Voima Oy. Monipuolista omistajakuntaa yhdistää kohtuuhintaisen sähkön tarve.

Voimaosakeyhtiö SF omistaa Fennovoimasta 66 prosenttia ja Rusatom Energy Internationalin tytäryhtiö RAOS Voima Oy 34 prosenttia.

Voimaosakeyhtiö SF tulee jatkossakin olemaan Fennovoiman pääomistaja. Tämä on varmistettu omistajien välisellä osakassopimuksella.

Voimaosakeyhtiö SF:ssä on mukana mm. teollisuuden yrityksiä sekä paikallisia, pääosin kuntaomisteisia energiayhtiöitä. RAOS Voima Oy on Energy Internationalin suomalainen tytäryhtiö, ja se edustaa Rosatomia Suomessa Fennovoiman osakkeenomistajana.

Fennovoima parantaa osakkaiden sähköomavaraisuutta

Fennovoiman hankkeessa mukana olevat yritykset kuluttavat merkittävän määrän Suomen sähköstä. Fennovoiman monipuolista omistajakuntaa yhdistää vakaahintaisen sähkön tarve. Uusi, oma ydinvoimalaitos parantaa Fennovoiman osakkaiden sähköomavaraisuutta.

Omistajat saavat Fennovoiman tuottaman sähkön käyttöönsä omistusosuuksiensa suhteessa. Sähköenergiakustannusten ennakoitavuus ja oma vakaahintainen sähköntuotanto tukevat Fennovoiman omistajien kilpailukykyä ja auttavat niitä toimimaan ja investoimaan Suomessa.

Fennovoimassa mukana olevat yritykset ovat tärkeä osa Suomen elinkeinoelämää. Lisäksi mukana on kymmeniä paikallisia energiayhtiöitä. Fennovoiman avulla sähköyhtiöt voivat turvata kohtuuhintaista sähköä asiakkailleen, kotitalouksille ja paikalliselle yhteisölle.

Sähköyhtiöosakkaista pääosa on kuntaomisteisia, joten osakkuus Fennovoimassa tukee myös kuntien taloutta.

Hanhikivi 1-hankkeen kokonaisinvestointikustannus on arviolta 6,5-7 miljardia euroa, joka vastaa noin kuutta miljardia euroa vuoden 2015 rahan arvossa. 

Voimaosakeyhtiö SF:lle osallistumis-
päätöksen antaneet yritykset ja yhteisöt