Suomalainen Voimaosakeyhtiö SF

Fennovoiman pääomistaja on suomalainen Voimaosakeyhtiö SF. Voimaosakeyhtiö SF omistaa Fennovoimasta 66 prosenttia.

Voimaosakeyhtiö SF tulee jatkossakin olemaan Fennovoiman pääomistaja. Tämä on varmistettu omistajien välisellä osakassopimuksella.

Voimaosakeyhtiö SF:ssä on mukana teollisuuden ja elintarvikealan yrityksiä sekä paikallisia, pääosin kuntaomisteisia energiayhtiöitä. Monipuolista omistajakuntaa yhdistää kohtuuhintaisen sähkön tarve.

Teollisuuden omistajat ovat tärkeä osa Suomen elinkeinoelämää. Lisäksi mukana on kymmeniä paikallisia energiayhtiötä, joilta noin kaksi miljoonaa ihmistä Suomessa ostaa sähkönsä.

Omistajat saavat Fennovoiman tuottaman sähkön käyttöönsä omakustannushintaan omistusosuuksiensa suhteessa.

Toimintaa ympäri Suomea

Voimaosakeyhtiö SF:n omistuspohja on laaja: Mukana ovat metalli-, elintarvike-, energiateollisuus sekä palvelualat. Voimaosakeyhtiö SF:n omistajilla on toimintaa ympäri Suomea.

Lisäksi mukana on paikallisia energiayhtiöitä, joiden toimialueet kattavat suuren osan maasta. Fennovoiman avulla sähköyhtiöt voivat turvata kohtuuhintaista sähköä asiakkailleen, noin miljoonalle kotitaloudelle ja paikalliselle yhteisölle. Sähköyhtiöosakkaista pääosa on kuntaomisteisia, joten osakkuus Fennovoimassa tukee myös kuntien taloutta.

Voimaosakeyhtiö SF:n toimitusjohtaja on Elina Engman.

Tutustu Voimaosakeyhtiö SF:n kotisivuihin.

Voimaosakeyhtiö SF:n omistajilla on toimintaa ympäri Suomea.