Yleisötilaisuudet ja kuuleminen

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) järjesti kaikille avoimet yleisötilaisuudet YVA-ohjelmasta Eurajoella ja Pyhäjoella syyskuussa. Lue Fennovoiman uutinen aiheesta täältä

TEM pyytää YVA-ohjelmasta lausunnot vaikutusalueen kunnilta sekä useilta viranomaisilta, ministeriöiltä ja yhteisöiltä. Lisäksi kansalaisilla on mahdollisuus esittää YVA-ohjelmasta mielipiteensä. Kansallinen kuuleminen on 12.9.–9.11. ja Espoon sopimuksen mukainen kansainvälinen kuuleminen on 12.9.–24.11 välisenä aikana.

TEM kokoaa YVA-ohjelmasta annetut kansalliset ja kansainväliset lausunnot yhteen. Ympäristövaikutusten arvioinnin ohjelmavaihe päättyy siihen, kun TEM antaa ohjelmasta lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa lausuntoajan päätyttyä.

YVA-ohjelman keskeiset vaiheet ja suunniteltu aikataulu.

 

Tutustu kuulemistilaisuuksissa pidettyihin esityksiin:

Eurajoen tilaisuus 21.9.2016
Työ- ja elinkeinoministeriö
Säteilyturvakeskus
Fennovoima Oy
Pöyry Finland Oy

Pyhäjoen tilaisuus 22.9.2016
Työ- ja elinkeinoministeriö
Säteilyturvakeskus
Fennovoima Oy
Pöyry Finland Oy