Työmaalla tapahtuu

Vuosina 2015–2018 Hanhikivi 1 -työmaalla rakennetaan infraa sekä apu- ja tukirakennuksia 400–500 miljoonalla eurolla. Ylläoleva kuvagalleria tarjoaa nopean silmäyksen työmaan maisemiin.

Käynnissä on valmistelevien töiden vaihe, jonka aikana kaikki varsinaisen voimalaitoksen rakentamista tukevat toiminnot rakennetaan mahdollisimman valmiiksi. Voimalaitoksen rakentaminen alkaa aikataulun mukaisesti vuonna 2018, kun Fennovoima on saanut rakentamisluvan.

Tällä hetkellä työmaalla työskentelee päivittäin keskimäärin 150 ihmistä. Työmaarekisteriin on kirjattu 361 yritystä, joista 343 on suomalaisia. Työmaan tulokoulutuksen on käynyt jo lähes 1 600 henkilöä.


Käynnissä olevia urakoita

 • Pääporttirakennus
  Oulaistelainen Rakennusliike Sorvoja urakoi Fennovoimalle kaksikerroksista, 1200-neliöistä pääporttirakennusta, joka valmistuu kesällä 2017.
 • Majoituskylä
  8-tieltä työmaalle tulevan Hanhikiventien varteen rakennetaan majoituskylä tuhannelle henkilölle. Ensimmäiset 200 majoituspaikkaa valmistuvat kevään aikana. Majoituskylän urakasta vastaa kempeleläinen Lehto Groupin tytäryhtiö Rakennuskartio. Kokonaisuudessaan majoituskylä on valmis 2018.
 • Lajiteltujen jätteiden käsittelyasema
  Hanhikivi 1 -hankkeen rakentamisaikaista jätettä kerätään ja kierrätetään lajiteltujen jätteiden käsittelyaseman kautta. Kesään mennessä valmistuvan jäteaseman urakoitsija on Lapin Teollisuusrakennus. Fennovoiman tavoite on, että 85 prosenttia työmaalla syntyvästä jätteestä voidaan hyödyntää materiaalina tai energiana.
 • Säämasto
  ​Kevään aikana Hanhikiven niemelle pystytetään 120-metrinen säämasto. Maston toimittaa Aerial Oy ja sen mittauslaitteet Vaisala Oyj.
 • Laitosalueen reaktorirakennuksen maanrakennustyöt
  Hanhikivi 1 -hankkeen pääurakoitsija Titan-2 on valinnut reaktorirakennuksen maankaivuu- ja louhintatöiden toteuttajaksi Destian. Urakka valmistuu vuonna 2017.
 • Ruoppaustyöt
  Titan-2 on valinnut merialueen ruoppaustöiden toteuttajaksi Terramaren. Ruoppaustyöt jatkuvat keväällä 2017.
 • Ympäristöntarkkailu & työmaan valvonta
  Ympäristöntarkkailuun ja työmaan valvontaan liittyviä töitä tehdään maalla ja merellä. Näitä töitä tekevät muun muassa Nab Labs, Luode Consulting ja Sito Oy.

Tulevia urakoita

 • Työmaatukikohdan rakennukset
  Titan-2 rakennuttaa työmaatukikohdan alueelle kaksi kolmikerroksista työmaatoimistoa sekä sosiaalitilat. Molemmissa työmaatoimistoissa on tilat noin 200 henkilölle. Toimistot urakoi AS Maru Ehitus. Noin 2600 henkilön käyttöön tulevien sosiaalitilojen rakentamisesta vastaa UAB Profileksas. Työmaatoimistot valmistuvat vuonna 2017. Sosiaalitilat rakennetaan neljässä vaiheessa, ja koko urakka valmistuu vuonna 2018.
 • Hallintorakennus ja laitostoimisto
  Hallintorakennuksen ja laitostoimiston rakentaminen aloitetaan syksyllä 2017. Näiden kahden rakennuksen muodostaman kokonaisuuden on tarkoitus valmistua 2018.


Valmistuneita urakoita

 • Koulutusrakennus
  Hanhikiventien varteen valmistui loppuvuodesta 2016 Fennovoiman kaksikerroksinen, 1200-neliöinen koulutusrakennus. Urakoitsijana toimi Rakennusliike Sorvoja.
 • Betoniasemat
  Titan-2 on valinnut oululaisen Ruskon Betonin työmaan valmisbetonin toimittajaksi. Ruskon Betoni rakennutti kesällä 2016 työmaalle kaksi betoniasemaa.
 • Hanhikiventie
  8-tieltä työmaalle tuleva, noin neljä kilometriä pitkä, Hanhikiventie oli alueen ensimmäisiä suuria urakoita  Urakasta vastasi Suomen Maastorakentajat. Tie otettiin käyttöön syksyllä 2015.

  Aluekartta