Työmaalla tapahtuu

Vuosina 2015–2018 Hanhikivi 1 -työmaalla rakennetaan infraa sekä apu- ja tukirakennuksia 400–500 miljoonalla eurolla. Ylläoleva kuvagalleria tarjoaa nopean silmäyksen työmaan maisemiin.

Käynnissä on valmistelevien töiden vaihe, jonka aikana kaikki varsinaisen voimalaitoksen rakentamista tukevat toiminnot rakennetaan mahdollisimman valmiiksi. Voimalaitoksen rakentaminen alkaa aikataulun mukaisesti vuonna 2018, kun Fennovoima on saanut rakentamisluvan.

Tällä hetkellä työmaalla työskentelee päivittäin keskimäärin 150 ihmistä. Työmaarekisteriin on kirjattu 355 yritystä, joista 339 on suomalaisia. Työmaan tulokoulutuksen on käynyt jo yli 1550 henkilöä.


Käynnissä olevia urakoita

 • Laitosalueen reaktorirakennuksen maanrakennustyöt
  Hanhikivi 1 -hankkeen pääurakoitsija Titan-2 valitsi reaktorirakennuksen maankaivuu- ja louhintatöiden toteuttajaksi Destian. Urakka valmistuu vuonna 2017.
 • Ruoppaustyöt
  Titan-2 on valinnut merialueen ruoppaustöiden toteuttajaksi Terramaren. Ruoppaustyöt jatkuvat keväällä 2017.
 • Pääporttirakennus
  Oulaistelainen Rakennusliike Sorvoja urakoi Fennovoimalle kaksikerroksista, 1200-neliöistä pääporttirakennusta, joka valmistuu kesällä 2017.
 • Majoituskylä
  8-tieltä työmaalle tuovan Hanhikiventien varteen rakennetaan majoituskylä tuhannelle henkilölle. Titan-2 valitsi urakan toteuttajaksi kempeleläisen Lehto Groupin tytäryhtiön Rakennuskartion. Maansiirtotyöt alkoivat joulukuussa 2016.
 • Lajiteltujen jätteiden käsittelyasema
  Alkuvuonna 2017 valmistuvan jäteaseman urakoitsija on Lapin Teollisuusrakennus. Tavoite on, että 85 prosenttia työmaalla syntyvästä jätteestä voidaan hyödyntää materiaalina tai energiana.
 • Ympäristöntarkkailu & työmaan valvonta
  Ympäristöntarkkailuun ja työmaan valvontaan liittyviä töitä tehdään maalla ja merellä. Näitä töitä tekevät mm. Nab Labs, Luode Consulting ja Sito Oy.


Tulevia urakoita

 • Säämasto
  Alkuvuoden 2017 aikana työmaalla alkaa 120-metrisen säämaston rakentaminen. Maston toimittaa Aerial Oy ja mittauslaitteet mastoon Vaisala Oyj.
 • Työmaatukikohdan rakennukset
  Titan-2 rakennuttaa työmaatukikohdan alueelle kaksi kolmikerroksista työmaatoimistoa sekä sosiaalitilat. Molemmissa työmaatoimistoissa on tilat noin 200 henkilölle. Toimistot urakoi AS Maru Ehitus. Noin 2600 henkilön käyttöön tulevien sosiaalitilojen rakentamisesta vastaa UAB Profileksas. Työmaatoimistot valmistuvat vuonna 2017. Sosiaalitilat rakennetaan neljässä vaiheessa, koko urakka valmistuu vuonna 2018.
 • Hallintorakennus ja laitostoimisto
  Fennovoima rakennuttaa Hanhikiven niemelle useita apu- ja tukirakennuksia. Jo työn alla olevan pääporttirakennuksen jälkeen seuraavana rakennettavaksi tulee hallintorakennus ja laitostoimisto. Työt alkavat vuonna 2017.


Valmistuneita urakoita

 • Hanhikiventie
  8-tieltä työmaalle tuova, noin neljä kilometriä pitkä Hanhikiventie oli ensimmäisiä suuria urakoita alueella. Urakasta vastasi Suomen Maastorakentajat. Tie otettiin käyttöön syksyllä 2015.
 • Betoniasemat
  Titan-2 on valinnut oululaisen Ruskon Betonin työmaan valmisbetonin toimittajaksi. Ruskon Betoni rakennutti kesällä 2016 työmaalle kaksi betoniasemaa.
 • Koulutusrakennus
  Hanhikiventien varteen on valmistunut Fennovoiman kaksikerroksinen, 1200-neliöinen koulutusrakennus. Urakoitsijana toimi Rakennusliike Sorvoja.


Aluekartta