Rakentamislupa ja sen hakuprosessi

Fennovoima jätti rakentamislupahakemuksen valtioneuvostolle kesällä 2015. Hakemuksessa kuvataan yleisellä tasolla muun muassa valittu laitospaikka, laitostyyppi, tärkeimmät turvallisuusjärjestelmät sekä Fennovoiman organisaatio. Nyt Fennovoima toimittaa Säteilyturvakeskukselle (STUK) vaiheistetusti huomattavasti laajemman ja tarkemman aineiston, jolla osoitetaan lainsäädännön mukainen valmius rakentaa ydinvoimalaitos.

Hanhikivi 1 -yksiköllä on hyvä referenssi työn pohjana Sosnovyi Borissa Venäjällä – Leningradin toisen voimalaitoksen yksiköt valmistuvat käyttöön 2018. Suunnitteluaineisto ei sellaisenaan kuitenkaan suoraan käy, vaan laitoksen ja sen dokumentaation pitää vastata suomalaisia viranomaismääräyksiä ja Fennovoiman rooli on varmistaa, että tämä myös toteutuu.

STUKin rooli

Suunnittelutyö on asiantuntijoiden välistä vuoropuhelua, ja Säteilyturvakeskukselle (STUK) toimitetaan ne aineistot, joista sekä Fennovoimalla että laitostoimittajalla tai sen alihankkijoilla on yhteisymmärrys. Vaikka kaikessa työssä pyritään täydellisyyteen, on tavanomaista, että viranomainen tekee lausunnossaan huomioita: se on heidän tehtävänsä oman alansa huippuasiantuntijoina. Huomioiden perusteella tehdään vaadittavat parannukset välittömästi tai myöhemmässä vaiheessa.

STUKin rooli luvitusvaiheessa on olennainen: se tekee toimitetun aineiston perusteella tekniikkaa, turvallisuutta, laitospaikkaa ja organisaatiota koskevan turvallisuusarvion. Myönteinen lausunto on rakentamisluvan edellytys. Valtioneuvosto kokoaa lausuntoja myös muilta viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Rakentamisluvan saamiselle ei ole asetettu takarajaa, vaan lupa saadaan, kun kaikki on sen edellyttämällä tasolla

Rakentamisluvan lisäksi ydinvoimalaitokselle haetaan rakennuslupa kunnalta. Ydinvoimalaitoksen rakentaminen ja käyttö edellyttävät myös muita lupia, kuten vesilupaa ja ympäristölupaa.

Rakentamislupa vuonna 2018

Nykyisen aikataulun mukaisesti odotamme saavamme luvan vuoden 2018 aikana. Vuosi 2017 on suunnittelutyön kannalta todella tärkeä, ja osapuolien täytyy parantaa reilusti viime vuoteen verrattua. Tämän eteen tehdään koko ajan töitä. Pyrimme pitämään aikataulusta kiinni, mutta tärkeintä on, että suunnittelutyö tehdään tarkasti ja sille myös annetaan sen tarvitsema aika. Tällä varmistetaan, että lopputuloksena on laadukas voimalaitos.

Hyödyllisiä linkkejä