Säteilyturvakeskukselle toimitettava aineisto

Fennovoima toimittaa Säteilyturvakeskukselle kattavan aineiston turvallisuusarviota varten vaiheistetusti sovitun aikataulun mukaisesti. Tämä aineisto kuvaa tarkasti ydinvoimalaitoksen tekniikan, laitospaikan ja Fennovoiman ja laitostoimittajan organisaatiot.
Rakentamislupahakemus käynnistyi kesällä 2015, jolloin STUKille on toimitettu muun muassa:
  • Voimalaitoksen yleiskuvaus
  • Laitospaikan kuvaus ja sen olosuhteiden selvitykset
  • Fennovoiman johtamisjärjestelmäaineistoa ja laatusuunnitelmia

Vuonna 2016 on toimitettu muun muassa:

  • Voimalan turvallisuussuunnitteluun liittyvät perusperiaatteet
  • Suunnittelussa käytettyjen menettelyjen kuvauksia
  • Turvallisuusanalyyseissä käytettyihin ohjelmistoihin liittyvää aineistoa

Vuonna 2017 toimitetaan muun muassa:

  • Paineastiaan liittyvää materiaalia
  • Järjestelmäkohtaisia laatusuunnitelmia ja konseptisuunnitteluaineistoa
  • Järjestelmätason suunnitteluaineistoa

Kaikki rakentamisluvan edellyttämät aineistot toimitetaan STUKiin 2017 loppuun mennessä. Vuodelle 2018 on varattu aikaa tarkistaa ja tarvittaessa päivittää aiemmin toimitettuja aineistoja, joihin voi olla tarpeen tehdä muutoksia, kun tarkempi suunnittelu on tehty.

Tähtäimessä myönteinen rakentamislupa

Rakentamislupavaiheessa Säteilyturvakeskus arvioi Fennovoiman toimittamien dokumenttien sisällön ja joko hyväksyy ne tarkempaan arviointiin tai pyytää tarvittaessa Fennovoimalta lisäselvityksiä.

Aineisto toimitetaan useassa eri erässä, ja Säteilyturvakeskus antaa lopuksi lausuntonsa koko laitoksen turvallisuudesta työ-ja elinkeinoministeriölle. STUKin myönteinen turvallisuusarvio on edellytys valtioneuvoston myöntämälle rakentamisluvalle, jonka Fennovoima odottaa saavansa vuonna 2019.