Hanhikivi 1

Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosyksikkö rakennetaan Pohjois-Pohjanmaalle Pyhäjoelle. Voimalayksikkö on nimeltään FH1 sijoituspaikkansa Hanhikiven mukaan.

Fennovoima rakentaa Pyhäjoen Hanhikiven niemen laitospaikalle yhden lämpöteholtaan 3220 megawatin ja sähköteholtaan noin 1200 megawatin ydinvoimalaitosyksikön sekä sen toimintaan tarvittavat muut ydinlaitokset.

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen laitostoimitussopimuksen osapuolet ovat Fennovoima ja Rosatom-konserniin kuuluva RAOS Project Oy. Sovitun aikataulun mukaan voimala tuottaa sähköä vuonna 2024. Fennovoima käyttää rakentamaansa ydinvoimalaitosta energiantuotantoon omistajilleen. Yksikön suunniteltu toiminta-aika on 60 vuotta. 

Miljardi-investoinnista uutta elinvoimaa

Hankkeen taloudelliset ja työllistävät vaikutukset ulottuvat koko Suomeen, mutta erityisesti Pohjois-Suomeen. Ydinvoimalaa rakentaa monenlaisia yrityksiä sekä Suomesta että ulkomailta. Töitä on monen alan osaajille niin ydinvoima-alalta kuin monilta muilta aloilta.

Rakennushanke ja käyvä voimalaitos luo seutukuntaan pysyvää kysyntää erilaisille teollisille palveluille vähintään 60 vuoden ajaksi. Niin rakentamis- kuin käyttövaiheessa monet työntekijät asuvat seutukunnassa ja käyttävät erilaisia palveluita sekä maksavat asuinkunnalleen veroja. Jo ydinvoimalaitoksen yhteyteen rakennettavassa vierailukeskuksessa vierailee vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä.