Vastuullinen Fennovoima

Vastuullisuustyössämme keskitymme asioihin, jotka ovat meille ja sidosryhmillemme merkittäviä.

Meillä Fennovoimassa vastuulliset toimintatavat ovat keskeisiä. Huomioimme toiminnassamme turvallisuuden, kestävän kehityksen ja ympäröivän yhteiskunnan tarpeet ja vaatimukset sekä noudatamme Suomen lainsäädäntöä.

Vastuullisuus on osa jokapäiväistä työtämme. Jokainen fennovoimalainen sitoutuu noudattamaan Fennovoiman eettistä ohjeistoa, joka yhtiön politiikkojen tavoin toimii ohjenuorana työssämme. Edellytämme myös, että liiketoimintakumppanimme, alihankkijamme ja laitostoimittajamme toimivat suomalaisen yhteiskunnan hyväksymien toimintatapojen mukaisesti ja Suomen lakia noudattaen.

Tutustu Fennovoiman vastuullisuuden elementteihin

Eettinen ohjeisto ja politiikat
Lue lisää: Fennonen