Ammatillinen kasvu

Ammatillinen kasvu Fennovoimassa

Fennovoiman työntekijänä pääset kehittämään ammatillista osaamistasi monipuolisesti. Jatkuva oppiminen on meille tärkeää, ja tarjoamme työntekijöillemme perusteellisen perehdytyksen sekä säännöllistä koulutusta, ryhmävalmennusta ja mentorointiohjelmia.

Perehdytys

Perehdytysohjelmamme on ainutlaatuinen. Sen tavoitteena on varmistaa, että työntekijät tutustuvat projektimme eri osatekijöihin ja ymmärtävät ydinturvallisuuden ja laadun merkityksen työssään.

Ensimmäisten kahden viikon aikana uudet työntekijät tutustuvat yrityksemme kulttuuriin ja verkostoituvat heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Perehdytyksessä työntekijät saavat tietoa yrityksen prosesseista, päivittäisistä työkaluista, VVER-teknologiasta, ydinturvallisuuskulttuurista, ympäristökysymyksistä, tietoturvasta, todennäköisyysperusteisesta analyysistä, asiakirjanhallinnasta, vaatimusten hallinnasta, ohjelmistoista sekä paljosta muusta.

Lisäkoulutus

Kattava koulutus on osa ydinvoimateollisuuden toimintakulttuuria. Asiantuntijamme kouluttautuvat vuoden aikana keskimäärin seitsemän työpäivän ajan. Koulutukset voivat käsitellä esimerkiksi työturvallisuutta, ydinturvallisuutta, ydinvoimateknologiaa, projektinhallintaa, viestintää, johtamis- ja esiintymistaitoja tai kulttuuritietoutta ja kielikoulutusta.

Ryhmävalmennus

Valmennuksissa keskitytään esimiestaitojen kehittämiseen. Fennovoiman esimiehet tapaavat 5–7 hengen ryhmissä kokeneen valmentajan johdolla. Ryhmissä keskustellaan haastavista tilanteista, perehdytään johtajan rooliin, erilaisiin työskentelytyyleihin ja muihin vastaaviin aiheisiin. Ryhmät kokoontuvat kerran kuussa keskimäärin kolmen tunnin ajan.

Mentorointiohjelma

Mentorointi perustuu luottamukselliseen kahdenkeskiseen vuorovaikutukseen sekä osaamisen ja kokemuksien jakamiseen säännöllisesti järjestettävissä mentrointitapaamisissa. Ohjelma on suunnattu niin esimiehille kuin asiantuntijoillekin, jotka haluavat edistää ammatillista kehittymistään. Mentori ja mentoroitava sopivat tavoitteista, joiden saavuttamiseen koulutettava pyrkii aktiivisesti.

Konferenssit ja seminaarit

Asiantuntijamme osallistuvat kansainvälisiin konferensseihin eri puolilla maailmaa ja jakavat kokemuksia maailman johtavien ydinteknologia-ammattilaisten kanssa. Tuemme myös nuoria ammattilaisiamme, jotka osallistuvat laajoihin kansainvälisiin koulutusohjelmiin, kuten World Nuclear Universityyn, sekä erilaisiin seminaareihin ja konferensseihin läpi vuoden.