Monikulttuurinen Fennovoima

Fennovoima – aidosti monikulttuurinen työpaikka

Fennovoimalaisten joukossa on tätä nykyä edustettuna jo yli 25 kansallisuutta. Ydinvoima-alalla tällainen monikulttuurisuus on tavallista, onhan ala kuuluisa maailmaa kiertävistä huippuosaajistaan. Määrä kertoo kuitenkin myös suvaitsevaisuudesta, siitä, että yhtiössä aidosti arvostetaan monimuotoisuutta

Monta kulttuuria – yksi kieli

Vaikka fennovoimalaisista vain prosentti puhuu äidinkielenään englantia, se on yhtiön sisäinen kieli ja pääsääntöisesti käytössä palavereissa, sähköpostiviesteissä ja dokumenteissa.

”Edellisissä tehtävissäni puhuin useimmiten suomea. Täällä kieli on englanti. Vaikka eri kansallisuuksien määrä yllätti, se on erittäin positiivinen asia ja tuo tiettyä lisäarvoa työhön”, suunnittelupäällikkö Ari Maarni toteaa.

Kahvihuoneessa korva saattaa erottaa suomalaista, ruotsalaista, venäläistä, bulgarialaista tai arabialaista puhetta. Mutta kun liittyy keskusteluun mukaan, vaihtuu kieli englanniksi, jota kaikki ymmärtävät.

Kulttuuri on osa omaa asiantuntijuutta

Oma kulttuuri tuntuu usein niin itsestään selvältä, ettei sen olemassaoloa edes huomaa. Työkavereita se kuitenkin kiinnostaa: he kyselevät työtavoista, perinteistä, kielestä, kulttuurille tyypillisistä katsantotavoista, käytännöistä ja jopa paikoista, joissa kannattaa vierailla kotimaassasi.

Mitä enemmän eri kulttuureita, sitä enemmän mukana tulee myös näkökulmia. ”Arvostan kovasti tällaista kulttuurista vaihtoa ja vuorovaikutusta eri kansallisuuksia edustavien asiantuntijoiden kanssa. Harvassa suomalaisessa yhtiössä pääsee keskelle vastaavaa monimuotoisuutta”, luonnehtii Kim Stålhandske, käyttövalmiuspäällikkö ja jatkaa: ”Meillä voi joka päivä tavata ja oppia uutta ihmisiltä, joilla on täysin toisenlainen tausta kuin itsellä.”

Työyhteisössä monikulttuurisuus osoittaa arvonsa esimerkiksi silloin, kun ollaan tekemisissä muunmaalaisten alihankkijoiden kanssa. ”Se, että tiimissä on jäsen, joka ymmärtää yhteistyökumppanin liiketoimintakulttuuria, syventää keskustelua ja auttaa välttämään väärinymmärryksiä”, toteaa Tiina Partanen, turbiinisaarekkeen johtaja.

Miten menestyä monikulttuurisessa työyhteisössä?

Osa kollegoista saattaa olla tottunut hyvin hierarkisiin työkulttuureihin. Toiset taas tulevat kulttuurista, jossa pitää enemmänkin osata lukea rivien välistä kuin ottaa sanottu sellaisenaan. Tuloksekas yhteistyö onnistuu kyllä, kun pitää mielensä avoimena eikä oleta, että oma tausta ja tottumukset on jotain parempaa kuin toisen.

”Fennovoima on kansainvälinen yhteisö, jossa on vahva suomalainen vivahde. Muunmaalaisena tunnen tämän selvästi, mutta mikä parasta, suomalainen kulttuuri perustuu avoimuuteen ja keskinäiseen tukeen”, sanoo projekti-insinööri Simina Lungu.

Monikulttuurinen ympäristö rikastaa työelämää ja opettaa avoimuutta ja joustavuutta. Toisinaan erojen kohtaaminen voi tuntua oudolle, mutta se tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden oppia jotain uutta ja ymmärtää samalla paremmin elämää ja sen monimuotoisuutta.