Mistä on hyvät johtajat tehty?

Monen kokemus kertoo samaa kuin tutkimustieto: siinä missä hyvä pomo voimauttaa, valtuuttaa ja mahdollistaa, ajaa huono pomo vaihtamaan työpaikkaa. Yhtiö, joka panostaa johtamiseen, pystyy pitämään kallisarvoiset asiantuntijansa, houkuttelemaan uusia ja rakentamaan työilmapiirin, jossa jokainen haluaa tehdä työnsä hyvin.

Onko johtamistaitoja mahdollista kehittää? Kyllä on, uskotaan Fennovoimassa.

”Kaksi vuotta sitten yhtiössämme käynnistettiin mittava organisaatiomuutos ja kehitysohjelma. Tavoitteena oli parantaa yhtiön prosesseja ja yhteistyötä, selkiyttää vastuita, vahvistaa omistajuutta ja voimauttaa esimiehiä. Nyt voimme katsoa työn tuloksia”, kertoo HR-johtaja Eija Salo.

Vastikään riippumaton tutkimusyhtiö toteutti Fennovoimassa esimiestutkimuksen, jossa kaikkiaan 279 fennovoimalaista arvioivat lähiesimiehensä johtamistaitoja. Kokonaistulos ylsi 4:ään, kun arvioinnin asteikko oli 1–5. Tulokset olivat hyvin tasaiset kaikilla osastoilla.

”Palautteen perusteella meillä on hyvä työympäristö, mistä voimme olla ylpeitä. Tutkimustulokset osoittavat, että esimiehillämme on oikea suunta. He osaavat kuunnella, saavat asioita aikaan ja tukevat tulosten syntymistä”, Eija toteaa.

Mitä johtajuuteen tarvitaan?

Erilaisissa yhtiöissä ja tilanteissa tarvitaan erityyppisiä johtajia ja erilaista johtajuutta. Fennovoimassa määriteltiin kuusi pääaluetta, joita tutkimuskysymykset räätälöitiin mittaamaan.

  1. Päätöksenteko

Johtajan tulee tehdä hyviä päätöksiä, perustella ja kommunikoida ne hyvin. Se tuo alaisille varmuutta.

  1. Selkeys

Johtaja on hyvä ja avoin viestijä, ja kykenee näyttämään suuntaa. Johtaminen on mahdotonta, jos suunta muuttuu jatkuvasti.

  1. Tulokset

Johtajan tulee asettaa tavoitteet, antaa palautetta ja palata työn tuloksiin.

  1. Ihmiset

Johtajan tulee olla kiinnostunut ihmisistä. Hyvä johtaja tukee ja inspiroi tiimiä ja luo mahdollisuuksia ammatilliselle kehitykselle.

  1. Yhteistyökumppanit

Johtaja rakentaa siltaa ja etsii ratkaisuja yhteistyöhön alihankkijoiden, toimittajien ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa.

  1. Tulevaisuus

Johtaja tasoittaa tietä eteenpäin. Päivittäisiin tehtäviin keskittyminen ei riitä, hyvän johtajan tulee nähdä pidemmälle.

Kuinka esimiehistä tehdään johtajia?

Joka vuosi Fennovoimassa nimitetään esimiehiksi useita asiantuntijoita, jotka ovat osoittaneet potentiaalia johtajaksi. Uutta roolia tuetaan yhtiössä monin tavoin: kouluttamalla, valmentamalla ja mentoroimalla. Kaikki esimiehet kutsutaan myös esimiespäiville, joiden aikana yhtiön suunnasta ja tavoitteista sekä johtajuuteen liittyvistä kysymyksistä keskustellaan rennossa ilmapiirissä.

”Parin päivän tapahtuma antaa tilaisuuden yhdenmukaistaa eri näkökulmia ja pohtia yhdessä, mitä meidän tulee saavuttaa. Kun ihmiset siirtyvät pois arkirutiinien parista, he voivat keskittyä strategiaan ja samalla saada uutta energiaa työhönsä”, Eija kertoo.

Kehitys on jatkuvaa

Paikoilleen ei parane jäädä, vaikka henkilöstö olisi motivoitunutta ja tyytyväisiä esimiehiinsä. Hyvää johtajuutta on ylläpidettävä ja kehitettävä kaiken aikaa: nuoret johtajat tarvitsevat tukea ja ohjausta, ja kokeneempienkin täytyy usein teroittaa esimerkiksi kykyään ottaa palautetta vastaan. Johtajuus on jatkuvaa ammatillista kasvamista, ja kovin tarpeellista niin koko yhtiölle kuin sen jokaiselle työntekijälle.