Kolme suomalaisen rekrytoinnin ominaispiirrettä

Mikäli etsit töitä Suomesta ja olet työskennellyt aiemmin ainoastaan ulkomailla, tulet huomaamaan joitakin eroavaisuuksia rekrytointiprosesseissa. Fennovoiman rekrytoijat Aino Mannio, Anni Nojonen ja Riku Rimmi kertovat rekrytoinnista Suomessa.

Vaatimattomuus

Haastattelussa rekrytoijat odottavat hakijan kertovat vahvuuksien lisäksi myös kehitysalueistaan. Suomessa työhaastattelu ei ole niinkään myyntipuhe vaan hakijan on oltava valmis kertomaan sekä vahvuuksistaan että heikkouksistaan.

“Joskus ulkomaalaiset yllättyvät tai jopa järkyttyvät, kun kysyn heidän kehitysalueistaan. Mistä on kyse? Olen selittänyt, että jokaisella on osa-alueita, jotka vaativat kehittämistä, mutta sitä ei kannata murehtia. Toisin kuin suomalaiset, ulkomailta tulevat työnhakijat ovat yleensä todella yllättyneitä kysymyksestä”, Riku kertoo.

“Monissa muissa maissa työnhaku on enemmän itsensä myymistä työntekijänä ja oman tietotaidon ja asiantuntijuuden korostamista parhaassa valossa. Suomessa olemme vaatimattomampia rekrytoinneissa, emmekä odota ihmisten myyvän osaamistaan niin aggressiivisesti. Ei ole huono asia, mikäli hakijalla on osa-alueita, joita täytyy kehittää”, Anni lisää.

Rekrytoijat korostavat, että heidän on haastavampaa saada tietoa ulkomaalaisten hakijoiden kehitysalueista. Näissä tilanteissa korostuu sekä rekrytoijien että esimiesten aiempi työkokemus eri kulttuurien parista.

“Rekrytoivat esimiehemme ovat kokeneita ja tottuneet työskentelemään monikulttuurisessa ympäristössä. He ymmärtävät, että ulkomaalaisten ei ole niin helppoa puhua omista heikkouksistaan, ja osaavat ottaa asian huomioon”, sanoo Aino.

Tasa-arvoisuus

Suomessa rekrytoiminen on epävirallisempaa ja mutkattomampaa verrattuna moniin muihin maihin.

”Tilanne on hyvin tasa-arvoinen rekrytoijan ja hakijan välillä”, Anni korostaa.

”Haastatteluissa keskustellaan eikä kuulustella yksipuolisesti”, lisää Riku.

On siis sallittua kysyä ja tuoda esiin omia näkemyksiään haastattelun aikana. Tämä on jopa toivottua.

Rehellisyys

Suomessa arvostetaan rehellisyyttä. Tämä näkyy läpi koko rekrytointiprosessin aina hakemuksesta ja CV:n lukemisesta työsopimusneuvotteluun asti. On tärkeää, että ei liioittele osaamistaan ja työkokemustaan edes ansioluettelossa.

“Kiinnitän aina huomiota hakijan yleisvaikutelmaan ja kuinka vakuuttava hänen uratarinansa on ansioluetteloon ja hakemukseen verrattuna”, korostaa Riku.

“Minäkin kiinnitän huomiota hakijasta saatuun vaikutelmaan, hakijan motivaatioon ja valmistautumiseen koko rekrytointiprosessin ajan”, Aino lisää. 

“Ole oma itsesi, näin kuuluu Fennovoiman rekrytoijen neuvo henkilöarviointiin osallistuville hakijoille. Tämä neuvo auttaa tiukoissa haastattelukysymyksissä, mikäli pohtii kannattaako vastata rehellisesti vai esittää jotain muuta kuin on.