"Arvostan hyviä yhteistyötaitoja"

Hannu Tuulensuu työskentelee Fennovoiman ydinturvallisuussuunnittelupäällikkönä. Tässä haastattelussa hän kertoo tiimistään, johtamistyylistään ja asiantuntijoiden tärkeimmistä ominaisuuksista.

Hannu, millainen rooli sinulla on yksikössäsi Fennovoimalla?

Työskentelen laitosturvallisuusyksikössä ydinturvallisuus- ja lisensiointiosastolla. Päätehtävämme on varmistaa, että ydinturvallisuus on laitossuunnittelussa etusijalla. Tätä varten teemme erilaista suunnittelun arviointia. Meitä on 15 ja teemme töitä kolmessa eri tiimissä: ydinturvallisuussuunnittelu-, ydinpolttoaine- ja deterministiset turvallisuusanalyysit -tiimissä.

Mihin kiinnität huomiota, kun saat hakemuksia avoimiin tehtäviin?

Äidinkielen ei tarvitse olla suomi eli myös kansainväliset hakijat ovat tervetulleita. On tärkeää, että asiantuntijamme tuntevat hyvin Suomen lainsäädännön sekä YVL-ohjeet ja että heillä on vähintään viiden vuoden tekninen kokemus ydinvoima-alalta. Yksikkömme tekee myös paljon yhteistyötä laitostoimittajan kanssa. Eniten arvostan hyviä yhteistyötaitoja. Eriävistä näkemyksistä huolimatta  on osattava kuunnella ja ymmärtää toisten näkökulmia. Siten voimme ymmärtää syyt asioiden taustalla. Myös jos huomaa oikean ongelman, on uskallettava sanoa, että jokin asia ei ole oikein. Suunnitteludokumentteja arvioidessamme saattaa nousta esiin erilaisia kysymyksiä. Silloin on tärkeää, ettei vain korosta ongelmaa, vaan pyrkii myös aktiivisesti hakemaan ratkaisua. Tällaista ongelmanratkaisukykyä tarvitaan.  

Miten kuvailisit johtamistyyliäsi?

Haluan olla helposti lähestyttävissä, sellainen jolle on helppo puhua. Yritän myös mukautua siihen, että toiset tarvitsevat enemmän ohjausta tai tykkäävät keskustella, kun toiset taas haluavat keskittyä enemmän omaan tekemiseen. Kehityskeskustelussa usein kysyn, millaista osallistumista tiimin jäsenet minulta toivovat ja muutan toimintaani sen mukaisesti.

Miten toimit, jos joku ei suoriudu tehtävistään odotustesi mukaisesti?

Siinä tapauksessa käymme työtehtävät läpi yhdessä. Kriittinen palaute ei ole mukavuusaluetta, mutta tarvittaessa olen tiukka. Suomalainen työkulttuuri ei ole erityisen hierarkkinen. Odotan kaikkien noudattavan sovittuja määräaikoja, mutta rohkaisen ihmisiä ottamaan avoimesti esille, mikäli työkuorma on liian iso. Tarvittaessa voin sitten jakaa tehtäviä uudelleen. Tyyliini ei kuulu vahtia selän takana, mitä tiimin jäsenet tekevät.

Miten kuvailisit työ- ja vapaa-ajan tasapainoa Fennovoimalla?

Ajoittain työkuormassa on piikkejä, mutta esimiehenä minua ei haittaa, jos lounas- tai kahvitauko joskus venyy, kunhan tehtävät tulevat hoidetuksi hyvin. Työskentelemme projektissa, ja joskus töitä on enemmän, joskus vähemmän. Kaikilla fennovoimalaisilla on joustava työaika. Käytännössä on siis mahdollista tehdä joskus pidempää päivää, ja ottaa tunnit sitten toisaalla vapaana.

Silti, toivon että tiimi pystyy tekemään tehtävänsä 7,5-tuntisen työpäivän aikana. Jokaisen pitää levätä voidakseen olla tehokas.

Pidättekö tiimihenkeä yllä yhteisin aktiviteetein?

Kyllä, kerran pari vuodessa. Tänä vuonna kävimme seinäkiipeilemässä, vierailimme Amos Rex -taidemuseossa ja söimme sitten illallista yhdessä. Osallistumme usein tiiminä myös Fennovoiman urheilukerhon ja kulttuuriklubin aktiviteetteihin, pikkujouluihin ja muihin epävirallisiin tapahtumiin. Fennovoimalla on paljon työntekijöiden hyvinvointia edistäviä etuja.

Lisää uratarinoita

A smiling woman standing in front of a red wall.

Emmi Hanhimäki nauttii pitkän aikavälin tavoitteista