Karl-Heinz Wiening

"Uudet työntekijät integroituvat nopeasti yhteisöömme"

Karl-Heinz aloitti Fennovoiman I&C-päällikkönä vuonna 2019. Hän johtaa yksikköä, joka vastaa laitoksen automaatiosta, eli ”laitoksen tekoaivoista”, kuten Karl-Heinz automaatiota kutsuu. Tässä haastattelussa Karl-Heinz puhuu yksikkönsä työstä, omasta johtamistyylistään sekä vinkeistään työnhakijoille.

Karl-Heinz, mitä ajattelet Fennovoimasta?

Fennovoima on nuori ja ennakkoluuloton yhtiö. Kaikki tapaamani kollegat ovat aidosti inspiroituneita tekemään yhteistyötä, ideoimaan uutta ja optimoimaan tekemäänsä työtä. Kaikki ovat valmiita yhteistyöhön laitostoimittajan kanssa, tukemaan tavoitteiden saavuttamista ja kehittämään turvallista ja luotettavaa automaatioratkaisua Hanhikivi 1 -voimalaitokselle.

Mikä on tiimisi rooli yhtiössä?

Tiimissäni on sekä omia työntekijöitä että konsulttina työtä tekeviä insinöörejä. Yhteensä meitä on 25. Teemme yhteistyötä laitostoimittajan kanssa mukauttaaksemme suunnittelun suomalaisiin säännöksiin ja vaatimuksiin.  Teemme läheistä yhteistyötä myös useiden eri muiden eri osastojen ja asiantuntijoiden, esimerkiksi turvallisuus-, mekaniikka-, sähkö- ja maa- ja vesirakennusinsinöörien kanssa.

Olet vahvistamassa tiimiäsi. Millaisia vaatimuksia asetat rekrytoitavalle?

Etsimme ihmisiä, jotka saavat asioita aikaan, onpa kyse sitten teknisestä suunnittelusta tai projektinhallinnasta. Insinöörien on kyettävä seuraamaan laitostoimittajan suunnitteluprosessia ja tukemaan heitä mm. automaatiojärjestelmien ja valvomon suunnittelussa. Projektinhallinta edellyttää sitoutumista aikatauluihin. Näihin pyrimme yhteistyössä eri osastojen kanssa, asetettuja mittareita noudattaen.

Millaista kokemusta hakijoilta odotetaan? Täytyykö kokemusta olla ydinvoima-alalta?

Olisi ilman muuta helpointa palkata asiantuntijoita, joilla on jo kokemusta ydinvoima-alalta. Heitä on kuitenkin harvassa. Siksi huomioimme myös hakijat, joilla on kokemusta prosessiautomaatiosta. Odotamme hakijoilta ennakkoluulottomuutta, mikä auttaa oppimaan nopeasti. Ydinvoima-alan spesifit vaatimukset pitää tietenkin omaksua myös nopeasti. Työntekijöitä tuetaan työn ohessa tapahtuvalla koulutuksella ja tarvittaessa jopa mentoroinnilla. Nykyisten asiantuntijoidemme osaamisen avulla pystymme integroimaan uudet tulokkaat joukkoomme helposti ja nopeasti.

Millainen on johtamistyylisi?

Johtamistyylini on järjestelmällinen. Määrittelen ennalta tietyt tavoitteet, mutta keskustelen tiimin kanssa siitä, miten saavutamme tavoitteet ja saamme aikaan halutut tulokset. Tykkään ottaa käyttöön uusia tapoja kehittää toimintaa. Tällä tavoin pystymme löytämään parhaat käytännöt, joilla saamme tiiminä asiat tehtyä.

Tarkoitatko, että johtamisesi perustuu yhteisymmärryksen hakemiselle?

Kyllä, menestyäksemme tarvitsemme yhteisymmärrystä. Se edellyttää tiivistä yhteistyötä ja toistemme tukemista. Tämän takia kannatan matalaa hierarkiaa ja avointa ilmapiiriä. Erityisesti uusia, vasta ydinvoima-alalla aloittavia työntekijöitä tulee tukea, ja tiimini kanssa teemme niin. Rohkaisen uusia tiimin jäseniä talon sisäisiin valmennuksiin, sillä pidän niitä tärkeänä erityisesti ydinvoima-alalla, jossa on hyvin tarkat laatu- ja lisensiointiprosessit.

Mitä vinkkejä antaisit kiinnostuneille hakijoille?

On tärkeää tutustua ydinvoima-alan erityispiirteisiin, jotta voi ymmärtää automaation merkityksen ja tavoitteen. Erityisesti ydinturvallisuuteen liittyvät tarpeet tulee ymmärtää. Hakijan tulee olla valmis oppimaan alan automaatiojärjestelmistä, joiden ominaisuuksilta vaaditaan virheettömyyttä. Automaation on palveltava hyvin yli 60 vuotta, mikä on paljon enemmän kuin muilla aloilla. Tämä edellyttää, että asiantuntijat osaavat tarkastella toiminnalle asetettuja vaatimuksia pitkällä aikavälillä.

Lisäksi hakijan on kyettävä varmistamaan, että järjestelmät ja komponentit ovat tarkoitukseen sopivia etenkin turvallisuusnäkökulmasta. Tykkään puhua automaatiosta ”voimalaitoksen aivoina”. Käytämme nimitystä pääautomaatio, joka on tyypillinen energialaitoksille ja saattaa erota muihin teollisuudenaloihin verrattuna. Yhdessä operaattorien kanssa varmistamme, että laitoksemme on täysin turvallinen käyttövaiheessa.  

Miksi työ automaation parissa on mielenkiintoista?

Teemme jatkuvaa ja läheistä yhteistyötä monenlaisten teknisten asiantuntijoiden, samoin kuin viranomaisten kanssa. Työ on mielenkiintoista niin teknisen suunnittelun kuin projektinhallinnan näkökulmasta, ja pitkällä tähtäimellä se on myös hyvin vastuullista työtä. Teemme työtä koko automaation elinkaaren parissa suunnittelusta toteutukseen ja laitoksen käyttöönottoon varmistaen vakaan, turvallisen ja pitkän käyttöiän. Automaatiotoimintoja täytyy ylläpitää ja testata jatkuvasti, minkä vuoksi tarvitsemme huippuosaajia myös laitoksen käyttöä varten. Meillä pääset tekemään kiinnostavaa, merkityksellistä ja kauaskantoista työtä, kauniissa Suomessa.

Lisää uratarinoita

A group photo of a young woman, and two young men in front of a window, smiling.

Kesätyö Fennovoimalla antoi mahtavia työkavereita ja kartutti työkokemusta

Kaisa Pellinen, Safeguards-päällikkö

Fennovoiman onnellinen Safeguards-päällikkö