Fennovoiman tarina

Suomen tuorein ydinvoimayhtiö on kasvanut satojen ammattilaisten työyhteisöksi. Yhteistä jokaiselle on tahto ja voima hakea ratkaisua kotimaiseen energiankulutukseen. Tämä sivu kertoo Fennovoiman tarinan sen merkittävimpien tapahtumien kautta.

2021

2021

Fennovoima toimittaa huhtikuussa työ- ja elinkeinoministeriölle päivityksen Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemukseen. Päivityksessä kuvataan olennaiset muutokset ja kehityksen, joita hankkeessa on tapahtunut alkuperäisen lupahakemuksen jättämisen jälkeen. Näitä ovat muun muassa tarkentunut arvio hankkeen aikataulusta sekä kokonaiskustannuksista. 

Huhtikuussa Fennovoiman operatiivisena johtajana aloittaa Philippe Bordarier. 

Vuonna 2021 Fennovoima etenee merkittävästi laitoksen turvallisuuskysymysten ja järjestelmäsuunnitelmien arvioinnissa. Vuoden 2021 loppuun mennessä Fennovoima on toimittanut Säteilyturvakeskukselle (STUK) 12,5 kaikkiaan viidestätoista alustavan turvallisuusselosteen dokumenttierästä. Joulukuun lopussa Fennovoima toimittaa STUK:lle käytetyn polttoaineen välivaraston (KPA) ehdollisen rakentamislupahakemusaineiston. 

Turbiinigeneraattorin akseli toimitetaan koneistettavaksi Japanista Ranskaan. Fennovoima toimittaa paineastian valmistussuunnitelman STUK:lle tarkastettavaksi. 

Laitospaikalla Pyhäjoella jatketaan valmistelevia rakennustöitä. Vuoden lopussa työmaalla työskentelee noin 500 työntekijää. Luku kasvaa läpi vuoden huolimatta siitä, että koronarajoitusten takia valtaosa toimihenkilöistä työskentelee etänä. 

Joulukuun alussa Fennovoima jättää ensimmäisen ydinvoimalaa koskevan rakennuslupahakemuksen Pyhäjoen kunnan rakennusvalvonnalle. 

Laitostoimittajan tukitoimintojen alueella rakennetaan varastotiloja rakentamisenaikaisten komponenttien varastointiin. Laitosalueella on rakennettua lattiapinta-alaa yhteensä 100 000 m2. 

Laitoskaivannon maanrakennus- ja louhintatyöt käynnistetään uudelleen syksyllä 2021 usean vuoden tauon jälkeen. Lokakuussa sataman varavedenottokanavaan asennetaan perustuksiksi betonikasuuneja. 

Fennovoiman hallintorakennuksen rakentaminen jatkuu. 

Hankkeen kannatus kehittyy positiivisesti sekä Pyhäjoella että sen ympäryskunnissa. Loka-marraskuussa toteutetun mielipidekyselyn mukaan Pyhäjoen asukkaista 77,4 prosenttia ja koko tutkimusalueen asukkaista 74 prosenttia kannattaa hanketta (71,1 % ja 69,1 % vuonna 2020). 

Fennovoimassa työskentelee vuoden lopussa lähes 450 työntekijää konsultit mukaan lukien.

2020

2020

Fennovoima jatkaa vuonna 2019 käynnistetyn kehitysohjelman toteuttamista. Toimintatapoja kehitetään ja vastuita selkeytetään edelleen. Koronapandemiasta huolimatta Hanhikivi 1 -projekti etenee pääosin hyvin.

Hanhikivi 1 -laitoksen turvallisuusratkaisuiden ja järjestelmäsuunnitelmien arviointi etenee hyvin vuoden aikana. Fennovoima hyväksyy alustavasti ydinvoimalaitoksen järjestelmien ja rakennusten kuvaukset. Fennovoima toimittaa viisi turvallisuusselosteen asiakirjakokonaisuutta STUKille.

Turbiinigeneraattorin roottorin takeen valmistus saatiin hyväksytysti päätökseen Japan Steel Worksin tehtaalla Japanissa.

Valmistelevat rakennustyöt laitosalueella ja sen ympäristössä jatkuvat. Koronavirus huomioidaan kaikessa työmaan toiminnassa.

Lehto Group aloittaa Fennovoiman hallintorakennuksen rakentamisen.

Hankkeen toimitusketjussa on vuoden lopussa yli 1500 hyväksyttyä alihankkijaa, joista yli 80 % on suomalaisia.

Hankkeen paikallinen kannatus jatkuu vahvana. Yhteensä 74 prosenttia pyhäjokisista kannattaa Hanhikivi 1 -hanketta.

Kesäkuussa Fennovoiman toimitusjohtajana aloittaa Joachim Specht.

Fennovoimassa työskentelee vuoden lopussa lähes 450 työntekijää konsultit mukaan lukien. Koronapandemian vuoksi henkilöstö työskentelee pääosin etätöissä maaliskuusta lähtien.

Vuosi 2019

2019

Fennovoiman kehitysohjelma käynnistetään. Sen tavoitteena on ohjelmoida uudelleen sekä Fennovoiman että laitostoimittaja RAOS Project Oy:n toimintaa. Tekninen luvitusvaihe alkaa, kun Fennovoima toimittaa turvallisuusselosteen ensimmäisen asiakirjapaketin STUKille.

Sopimus hallintorakennuksen rakentamisesta solmitaan Lehto Groupin kanssa.

Framatome-Siemens-konsortio valitaan Hanhikivi 1 -laitoksen automaatiotoimittajaksi. Pääkomponenttien valmistus alkaa Japan Steel Worksin tehtaalla turbiinigeneraattorin roottorin takeen valmistuksella.

Hankkeen paikallinen kannatus jatkuu vahvana. Yli 76 prosenttia pyhäjokisista kannattaa Hanhikivi 1 -hanketta.

Hankkeen toimitusketjussa on vuoden lopussa yli 1200 hyväksyttyä alihankkijaa, joista yli 80% on suomalaisia.

Fennovoimassa työskentelee vuoden lopussa jo yli 400 henkilöä.

Vuosi 2018

2018

Rakentamislupa-aineistojen työstäminen ja toimittaminen STUKille jatkuu. Aineisto kattaa kokonaisuudessaan jopa 50 000 sivua dokumentteja, jotka kuvaavat laitoksen toimintaa ja turvallisuusominaisuuksia aina systeemitasolle saakka.

Fennovoimalle myönnetään ISO 9001 – ja ISO 14001 – standardit.

Työmaarekisterissä on kesäkuussa 519 yritystä, joista 483 on suomalaisia. Yrityksiä on rekisterissä 103 eri paikkakunnalta.

Henkilöstön määrä on kasvanut Fennovoimassa, ja projektin parissa työskenteleekin jo 370 henkilöä.