Fennovoiman tarina

Suomen tuorein ydinvoimayhtiö on kasvanut satojen ammattilaisten työyhteisöksi. Yhteistä jokaiselle on tahto ja voima hakea ratkaisua kotimaiseen energiankulutukseen. Tämä sivu kertoo Fennovoiman tarinan sen merkittävimpien tapahtumien kautta.

Vuosi 2018

2018

Rakentamislupa-aineistojen työstäminen ja toimittaminen STUKille jatkuu. Aineisto kattaa kokonaisuudessaan jopa 50 000 sivua dokumentteja, jotka kuvaavat laitoksen toimintaa ja turvallisuusominaisuuksia aina systeemitasolle saakka.

Fennovoimalle myönnetään ISO 9001 – ja ISO 14001 – standardit.

Työmaarekisterissä on kesäkuussa 519 yritystä, joista 483 on suomalaisia. Yrityksiä on rekisterissä 103 eri paikkakunnalta.

Henkilöstön määrä on kasvanut Fennovoimassa, ja projektin parissa työskenteleekin jo 370 henkilöä.

Vuosi 2017

2017

Rakentamisluvan ehtona olevaa turvallisuusarviota varten toimitetaan aineistoa STUKin arvioitavaksi. Koko vuosi työskennellään tiiviisti lupa-aineistojen parissa, ja fennovoimalaiset matkustavat säännöllisesti Helsingin ja Pietarin väliä, missä sijaitsee RAOS Projectin toinen toimipaikka. RAOS Project siirtää osan suunnittelijoitaan Helsingin Salmisaareen Fennovoiman pääkonttorin naapuriin, mikä helpottaa ja nopeuttaa yhtiöiden välistä yhteistyötä.

RAOS Project aloittaa sopimusneuvottelut laitoksen automaatiosta. Brittiläisen Rolls-Roycen on määrä olla päätoimittaja ja suojausautomaation toimittaja.

Fennovoiman organisaatio kasvaa ja kehittyy. Johtamisjärjestelmälle myönnetään OHSAS 18001-työturvallisuus sertifikaatti. Huhtikuussa julkaistaan Fennovoiman ensimmäinen yritysvastuuraportti.

Yhtiö juhlii 10-vuotista taivaltaan. Fennovoiman hankkeen kannatus ottaa ison harppauksen Pyhäjoella, kun kannatus nousee 7,6 prosenttiyksikköä vuodessa. Noin 75 prosenttia kunnan asukkaista kannattaa hanketta. Kaikille avoin yleisöpäivä työmaalle kerää tuhansia osallistujia.

Vuosi 2016

2016

Kesällä Fennovoima ja Posiva solmivat palvelusopimuksen, jonka myötä Posivan osaamista voidaan hyödyntää käytetyn polttoaineen loppusijoitushankkeessa. Loppusijoituksen on määrä alkaa aikaisintaan 2090-luvulla.

RAOS Project käynnistää sopimusneuvottelut GE Steam Power Systemsin kanssa voimalaitoksen turbiini-generaattorin toimituksesta. Turbiini-generaattori-yksikkö on yksi voimalaitoksen suurimpia laitetoimituksia.

Fennovoima toimittaa Säteilyturvakeskukselle aineistoja, joissa kuvataan laitoksen turvallisuussuunnittelun perusperiaatteet sekä suunnittelussa käytetyt menettelyt.

Laitoksen pääsuunnittelusta vastaa Atomproekt ja reaktorin suunnittelee Gidropress. Myös pääurakoitsija Titan-2:lla on suuri rooli laitoksen suunnittelutyössä.

Koulutusrakennus on ensimmäinen rakennus, joka valmistuu Hanhikiven niemelle. Sen avajaisia juhlistetaan Pyhäjoella joulukuussa.

Vuosi 2015

2015

Fennovoima jättää ydinvoimalan rakentamislupahakemuksen työ- ja elinkeinoministeriölle. Hakemuksessa kuvataan muun muassa valittu laitospaikka, laitostyyppi, tärkeimmät turvallisuusjärjestelmät, ydinjätehuolto, hankkeen rahoitus sekä Fennovoiman organisaatio.

Fennovoima tulee täydentämään hakemustaan ydinvoimalan suunnitteluaineistolla. Yhtiön pitää pystyä osoittamaan, että laitos rakennetaan suomalaiset turvallisuus- ja viranomaismääräykset täyttäväksi. Säteilyturvakeskuksen myönteinen turvallisuusarvio on edellytys rakentamisluvan saamiseen. SRV ja Fortum liittyvät hankkeeseen ja Outokumpu lisää omistustaan.

Tulevan ydinvoimalan valmistelevat työt Pyhäjoella alkavat. Tuleva laitosalue raivataan ja aidataan ja sen korkeutta nostetaan. Lokakuussa valmistuu yhdystie valtatieltä 8 laitospaikalle. Hanhikiventien pituus on noin 4 kilometriä.

Fennovoimassa työskentelee vuoden lopussa jo yli 200 henkilöä.