Fennovoiman tarina

Suomen tuorein ydinvoimayhtiö on kasvanut satojen ammattilaisten työyhteisöksi. Yhteistä jokaiselle on tahto ja voima hakea ratkaisua kotimaiseen energiankulutukseen. Tämä sivu kertoo Fennovoiman tarinan sen merkittävimpien tapahtumien kautta.

2020

2020

Fennovoima jatkaa vuonna 2019 käynnistetyn kehitysohjelman toteuttamista. Toimintatapoja kehitetään ja vastuita selkeytetään edelleen. Koronapandemiasta huolimatta Hanhikivi 1 -projekti etenee pääosin hyvin.

Hanhikivi 1 -laitoksen turvallisuusratkaisuiden ja järjestelmäsuunnitelmien arviointi etenee hyvin vuoden aikana. Fennovoima hyväksyy alustavasti ydinvoimalaitoksen järjestelmien ja rakennusten kuvaukset. Fennovoima toimittaa viisi turvallisuusselosteen asiakirjakokonaisuutta STUKille.

Turbiinigeneraattorin roottorin takeen valmistus saatiin hyväksytysti päätökseen Japan Steel Worksin tehtaalla Japanissa.

Valmistelevat rakennustyöt laitosalueella ja sen ympäristössä jatkuvat. Koronavirus huomioidaan kaikessa työmaan toiminnassa.

Lehto Group aloittaa Fennovoiman hallintorakennuksen rakentamisen.

Hankkeen toimitusketjussa on vuoden lopussa yli 1500 hyväksyttyä alihankkijaa, joista yli 80 % on suomalaisia.

Hankkeen paikallinen kannatus jatkuu vahvana. Yhteensä 74 prosenttia pyhäjokisista kannattaa Hanhikivi 1 -hanketta.

Kesäkuussa Fennovoiman toimitusjohtajana aloittaa Joachim Specht.

Fennovoimassa työskentelee vuoden lopussa lähes 450 työntekijää konsultit mukaan lukien. Koronapandemian vuoksi henkilöstö työskentelee pääosin etätöissä maaliskuusta lähtien.

Vuosi 2019

2019

Fennovoiman kehitysohjelma käynnistetään. Sen tavoitteena on ohjelmoida uudelleen sekä Fennovoiman että laitostoimittaja RAOS Project Oy:n toimintaa. Tekninen luvitusvaihe alkaa, kun Fennovoima toimittaa turvallisuusselosteen ensimmäisen asiakirjapaketin STUKille.

Sopimus hallintorakennuksen rakentamisesta solmitaan Lehto Groupin kanssa.

Framatome-Siemens-konsortio valitaan Hanhikivi 1 -laitoksen automaatiotoimittajaksi. Pääkomponenttien valmistus alkaa Japan Steel Worksin tehtaalla turbiinigeneraattorin roottorin takeen valmistuksella.

Hankkeen paikallinen kannatus jatkuu vahvana. Yli 76 prosenttia pyhäjokisista kannattaa Hanhikivi 1 -hanketta.

Hankkeen toimitusketjussa on vuoden lopussa yli 1200 hyväksyttyä alihankkijaa, joista yli 80% on suomalaisia.

Fennovoimassa työskentelee vuoden lopussa jo yli 400 henkilöä.

Vuosi 2018

2018

Rakentamislupa-aineistojen työstäminen ja toimittaminen STUKille jatkuu. Aineisto kattaa kokonaisuudessaan jopa 50 000 sivua dokumentteja, jotka kuvaavat laitoksen toimintaa ja turvallisuusominaisuuksia aina systeemitasolle saakka.

Fennovoimalle myönnetään ISO 9001 – ja ISO 14001 – standardit.

Työmaarekisterissä on kesäkuussa 519 yritystä, joista 483 on suomalaisia. Yrityksiä on rekisterissä 103 eri paikkakunnalta.

Henkilöstön määrä on kasvanut Fennovoimassa, ja projektin parissa työskenteleekin jo 370 henkilöä.

Vuosi 2017

2017

Rakentamisluvan ehtona olevaa turvallisuusarviota varten toimitetaan aineistoa STUKin arvioitavaksi. Koko vuosi työskennellään tiiviisti lupa-aineistojen parissa, ja fennovoimalaiset matkustavat säännöllisesti Helsingin ja Pietarin väliä, missä sijaitsee RAOS Projectin toinen toimipaikka. RAOS Project siirtää osan suunnittelijoitaan Helsingin Salmisaareen Fennovoiman pääkonttorin naapuriin, mikä helpottaa ja nopeuttaa yhtiöiden välistä yhteistyötä.

RAOS Project aloittaa sopimusneuvottelut laitoksen automaatiosta. Brittiläisen Rolls-Roycen on määrä olla päätoimittaja ja suojausautomaation toimittaja.

Fennovoiman organisaatio kasvaa ja kehittyy. Johtamisjärjestelmälle myönnetään OHSAS 18001-työturvallisuus sertifikaatti. Huhtikuussa julkaistaan Fennovoiman ensimmäinen yritysvastuuraportti.

Yhtiö juhlii 10-vuotista taivaltaan. Fennovoiman hankkeen kannatus ottaa ison harppauksen Pyhäjoella, kun kannatus nousee 7,6 prosenttiyksikköä vuodessa. Noin 75 prosenttia kunnan asukkaista kannattaa hanketta. Kaikille avoin yleisöpäivä työmaalle kerää tuhansia osallistujia.