Fennovoiman tarina

Suomen tuorein ydinvoimayhtiö on kasvanut satojen ammattilaisten työyhteisöksi. Yhteistä jokaiselle on tahto ja voima hakea ratkaisua kotimaiseen energiankulutukseen. Tämä sivu kertoo Fennovoiman tarinan sen merkittävimpien tapahtumien kautta.

Vuosi 2015

2015

Fennovoima jättää ydinvoimalan rakentamislupahakemuksen työ- ja elinkeinoministeriölle. Hakemuksessa kuvataan muun muassa valittu laitospaikka, laitostyyppi, tärkeimmät turvallisuusjärjestelmät, ydinjätehuolto, hankkeen rahoitus sekä Fennovoiman organisaatio.

Fennovoima tulee täydentämään hakemustaan ydinvoimalan suunnitteluaineistolla. Yhtiön pitää pystyä osoittamaan, että laitos rakennetaan suomalaiset turvallisuus- ja viranomaismääräykset täyttäväksi. Säteilyturvakeskuksen myönteinen turvallisuusarvio on edellytys rakentamisluvan saamiseen. SRV ja Fortum liittyvät hankkeeseen ja Outokumpu lisää omistustaan.

Tulevan ydinvoimalan valmistelevat työt Pyhäjoella alkavat. Tuleva laitosalue raivataan ja aidataan ja sen korkeutta nostetaan. Lokakuussa valmistuu yhdystie valtatieltä 8 laitospaikalle. Hanhikiventien pituus on noin 4 kilometriä.

Fennovoimassa työskentelee vuoden lopussa jo yli 200 henkilöä.

Vuosi 2014

2014

Periaatepäätöksen täydennyshakemus laitetaan vireille maaliskuussa. Täydentävä periaatepäätös hyväksyttiin eduskunnassa 5.12.2014 äänin 115–74.

Maaliskuun lopulla 34 % Fennovoiman omistuksesta siirtyy RAOS Voima Oy:lle, Rosatomin suomalaiselle tytäryhtiölle. RAOS Voima ja suomalaisista teollisuus- ja energiayhtiöistä koostuva Voimaosakeyhtiö SF tekevät lopullisen investointipäätöksen Hanhikivi 1 - ydinvoimalaitoksen rakentamisesta ja rahoittamisesta huhtikuussa.

Joulukuussa Fennovoima hakee ympäristölupaa ydinvoimalaitokselle. Lupahakemuksessa käsitellään ydinvoimalaitoksen käytönaikaisia toimintoja ja ympäristövaikutuksia.

Vuosi 2013

2013

Rosatom kutsutaan suoriin neuvotteluihin Toshiban rinnalle, ja neuvottelut Rosatomin kanssa on määrä saada päätökseen vuoden loppuun mennessä. Alkaa vaikuttaa siltä, että Rosatomin tarjous olisi kannattavin. Laitostyyppi muuttuisi, joten ympäristövaikutukset olisi selvitettävä uudelleen.

Syyskuussa Fennovoima ja Rosatomin tytäryhtiö Rusatom Overseas allekirjoittavat projektin kehityssopimuksen, jonka tähtäimenä on sopimus ydinvoimalan toimittamisesta. Sopimus allekirjoitetaan joulukuussa.

Vuosi 2012

2012

Toshiban ja Arevan tarjousten saapumisen jälkeen aloitetaan sopimusneuvottelut. Tarjoukset käsittelevät reaktori- ja turbiinilaitosten toimittamisen ja rakentamisen.

Fennovoiman vähemmistöomistaja E.ON käynnistää lokakuussa prosessin myydäkseen kaiken liiketoimintansa ja omistuksensa Suomessa, mukaan lukien kaikki Fennovoiman osakkeet. Tämän myötä Fennovoiman on löydettävä hankkeelle uusi kumppani. E.ONin lähdettyä muutama suomalaisomistaja päättää luopua hankkeestaan.