Fennovoiman tarina

Suomen tuorein ydinvoimayhtiö on kasvanut satojen ammattilaisten työyhteisöksi. Yhteistä jokaiselle on tahto ja voima hakea ratkaisua kotimaiseen energiankulutukseen. Tämä sivu kertoo Fennovoiman tarinan sen merkittävimpien tapahtumien kautta.

Vuosi 2014

2014

Periaatepäätöksen täydennyshakemus laitetaan vireille maaliskuussa. Täydentävä periaatepäätös hyväksyttiin eduskunnassa 5.12.2014 äänin 115–74.

Maaliskuun lopulla 34 % Fennovoiman omistuksesta siirtyy RAOS Voima Oy:lle, Rosatomin suomalaiselle tytäryhtiölle. RAOS Voima ja suomalaisista teollisuus- ja energiayhtiöistä koostuva Voimaosakeyhtiö SF tekevät lopullisen investointipäätöksen Hanhikivi 1 - ydinvoimalaitoksen rakentamisesta ja rahoittamisesta huhtikuussa.

Joulukuussa Fennovoima hakee ympäristölupaa ydinvoimalaitokselle. Lupahakemuksessa käsitellään ydinvoimalaitoksen käytönaikaisia toimintoja ja ympäristövaikutuksia.

Vuosi 2013

2013

Rosatom kutsutaan suoriin neuvotteluihin Toshiban rinnalle, ja neuvottelut Rosatomin kanssa on määrä saada päätökseen vuoden loppuun mennessä. Alkaa vaikuttaa siltä, että Rosatomin tarjous olisi kannattavin. Laitostyyppi muuttuisi, joten ympäristövaikutukset olisi selvitettävä uudelleen.

Syyskuussa Fennovoima ja Rosatomin tytäryhtiö Rusatom Overseas allekirjoittavat projektin kehityssopimuksen, jonka tähtäimenä on sopimus ydinvoimalan toimittamisesta. Sopimus allekirjoitetaan joulukuussa.

Vuosi 2012

2012

Toshiban ja Arevan tarjousten saapumisen jälkeen aloitetaan sopimusneuvottelut. Tarjoukset käsittelevät reaktori- ja turbiinilaitosten toimittamisen ja rakentamisen.

Fennovoiman vähemmistöomistaja E.ON käynnistää lokakuussa prosessin myydäkseen kaiken liiketoimintansa ja omistuksensa Suomessa, mukaan lukien kaikki Fennovoiman osakkeet. Tämän myötä Fennovoiman on löydettävä hankkeelle uusi kumppani. E.ONin lähdettyä muutama suomalaisomistaja päättää luopua hankkeestaan.

 

Vuosi 2011

2011

Fennovoima lähettää heinäkuussa tarjouspyynnöt uudesta ydinvoimalaitoksesta Arevalle ja Toshiballe.

Lokakuussa Pyhäjoen Hanhikiven niemi valitaan tulevan ydinvoimalan sijoituspaikaksi. Valintaan vaikuttavat monet asiat, kuten Hanhikiven niemen vakaa kallioperä ja muut tekniset seikat, matalat seismiset arvot sekä lähiasukkaiden vähäinen määrä.