Suomi tarvitsee uutta energiaa

Fennovoima perustettiin omistajiensa tarpeisiin. Yhtiön Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitos tuottaa valmistuttuaan noin kymmenyksen Suomen tarvitsemasta sähköstä, päästöttömästi ja luotettavasti.

Suomen sähkön kulutuksesta lähes 20 prosenttia on viime vuosina katettu tuonnilla. Suomi on yksi harvoja EU-maita, jolla on sähkön suhteen rakenteellinen tuontiriippuvuus. Voimakas tuontiriippuvuus heikentää vaihtotasetta, vähentää työpaikkoja Suomessa ja huonontaa huoltovarmuutta. Energiateollisuus ry. on arvioinut, että Suomesta poistuu tuhansia megawatteja sähköntuotantokapasiteettia vuoteen 2030 mennessä, joten uusia energiainvestointeja tarvitaan. 

Hanhikivi 1 - voimalaitos parantaa osaltaan Suomen energiaomavaraisuutta. Sähkön tuonnin vähenemisen, kauppataseen paranemisen ja kotitalouksien ostovoiman lisäyksen hyödyt kansantaloudelle ovat vuositasolla noin puoli miljardia euroa.

Fennovoiman hankkeen kotimaisen investoinnin osuus on noin 2 miljardia euroa. Se tarkoittaa merkittävää piristysruisketta etenkin Pohjois-Suomen taloudelle. Talousvaikutukset leviävät myös laitosalueen porttien ulkopuolelle palveluiden kasvavana kysyntänä.

Vakaahintaista sähköä luotettavasti yrityksille ja kotitalouksille

Hanhikivi 1 - laitoksen käyttöikä on 60 vuotta. Sähkön markkinahintaa ei voi kukaan ennustaa luotettavasti tuolle ajalle. Fennovoiman omistajilla on tarve vakaahintaiselle sähkölle, ja laitoksen pitkä käyttöikä auttaa ennustamaan energiakustannuksia.

Mankala-yhtiönä Fennovoima myy kaiken tuottamansa sähkön omakustannushintaan omistajilleen niiden omistusten suhteessa. Sähkön hinta laitoksen käynnistyessä on korkeintaan 50 eur / MWh. Hinta sisältää mm. laitoksen käyttökustannukset, polttoaineen, ydinjätehuollon, rahoituskustannukset ja Fennovoiman organisaatiokustannukset.

Ydinvoimaan sitoutumalla myös kunnat vakauttavat talouttaan pienentämällä taloudellista riskiä, joka seuraa energian hinnan vaihtelusta. Mahdollinen päästötavoitteiden kiristyminen voi muuttaa energiamarkkinoita suurestikin ennen kuin laitos käynnistyy vuonna 2029.

Hanhikivi 1 hyödyttää myös kuluttajia, sillä se parantaa tulevaisuudessa kotitalouksien ostovoimaa. Laitoksen käyttöönoton jälkeen energian hinta noussee maltillisemmin kuin ilman, että uutta ydinvoimaa rakennetaan. 

Ilmastoystävällinen energiamuoto

Ydinenergian tuotanto on puhdasta ja ympäristöystävällistä. Se on ilmaston ystävän valinta, sillä sen tuotannosta ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä. Suomi on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään osana ilmastonmuutoksen torjuntaa. Ydinvoima on osa energiaratkaisua, jolla päästötavoitteisiin päästään.

Ydinvoimalaitoksessa tuotetaan suuri määrä energiaa pienellä maapinta-alalla ja alhaisilla elinkaaripäästöillä. YK:n alainen Kansainvälinen Ilmastopaneeli IPCC nimeää ydinvoiman osana ratkaisua, jolla hillitään ilmastonmuutosta.