Omistajat

Fennovoiman omistavat Voimaosakeyhtiö SF Oy ja RAOS Voima Oy. Monipuolista omistajakuntaa yhdistää kohtuuhintaisen sähkön tarve.

Voimaosakeyhtiö SF Oy on Fennovoiman pääomistaja nyt ja tulevaisuudessa. Tämä on varmistettu omistajien välisellä osakassopimuksella. Voimaosakeyhtiö SF omistaa Fennovoimasta 66 prosenttia ja RAOS Voima Oy 34 prosenttia.

Fennovoiman hankkeessa mukana olevat yritykset kuluttavat merkittävän määrän Suomen sähköstä. Fennovoiman monipuolista omistajakuntaa yhdistää vakaahintaisen sähkön tarve. Uusi, oma ydinvoimalaitos parantaa osakkaiden ja koko Suomen sähköomavaraisuutta.

Omistajat saavat Fennovoiman tuottaman sähkön käyttöönsä omistusosuuksiensa suhteessa. Sähköenergiakustannusten ennakoitavuus ja oma vakaahintainen sähköntuotanto tukevat Fennovoiman omistajien kilpailukykyä ja auttavat niitä toimimaan ja investoimaan Suomessa.

Fennovoimassa mukana olevat yritykset ovat tärkeä osa Suomen elinkeinoelämää. Lisäksi mukana on kymmeniä paikallisia energiayhtiöitä. Fennovoiman avulla sähköyhtiöt voivat turvata kohtuuhintaista sähköä asiakkailleen, kotitalouksille ja paikalliselle yhteisölle.

Sähköyhtiöosakkaista pääosa on kuntaomisteisia, joten osakkuus Fennovoimassa tukee myös kuntien taloutta. Voimaosakeyhtiö SF:n osakkaat löydät täältä. 

Hanhikivi 1 -hankkeen kokonaisinvestointikustannus on arviolta 6,5 - 7 miljardia euroa, joka vastaa noin kuutta miljardia euroa vuoden 2015 rahan arvossa. 

Raos Voima Oy on osa Rosatomia

RAOS Voima Oy on Rusatom Energy Internationalin suomalainen tytäryhtiö, ja se edustaa Rosatomia Suomessa Fennovoiman osakkeenomistajana. RAOS Voima Oy omistaa Fennovoimasta 34 prosenttia.

Rosatom on Venäjän valtion omistama yhtiö, joka hallitsee Venäjällä kaikkia ydinenergiaan liittyviä toimialoja. Siihen kuuluu 250 eri tytär- ja osakkuusyhtiötä, joissa on yhteensä 270 000 työntekijää.

Näillä näkymin RAOS Voima myy osuutensa Fennovoiman ydinvoimalan sähköntuotannosta pohjoismaisen Nord Pool Spot -sähköpörssin kautta. Näin ollen kaikki Fennovoiman ydinvoimalaitoksen tuottama sähkö päätyy Suomen sähköverkkoon ja Suomen sähkömarkkinoille.

Mankala-yhtiö tuottaa sähköä omakustannushintaan

Mankala-yhtiö on osakeyhtiölain mukainen osakeyhtiö, jossa osakkaat saavat yhtiön tuotetta - Fennovoiman tapauksessa sähköä - kustannusten maksua vastaan. Omistajien vastuu ulkopuolisille on sama kuin muissakin osakeyhtiöissä. Ydinvoimayhtiö Teollisuuden Voima Oy toimii samalla Mankala-periaatteella, kuten moni muukin suomalainen sähköntuotantoyhtiö.

Fennovoiman hankkeessa mukana olevat suomalaiset yritykset ja sähköyhtiöt omistavat Fennovoimaa Voimaosakeyhtiön kautta. Fennovoiman osakkaiden keskinäinen vastuu yhtiön normaaleista operointiin, kunnossapitoon ja hallinnointiin liittyvistä kustannuksista on sovittu osakassopimuksessa. 

Vastuu mahdollisesta ydinvahinkotilanteesta on Fennovoimalla, ei sen omistajilla. Fennovoima hankkii lain edellyttämän ydinvastuuvakuutuksen. Fennovoima myös suorittaa vuosittain lain edellyttämät maksut ydinjäterahastoon, jolla katetaan etukäteen ydinjätteen huollosta aiheutuvat velvoitteet.