Organisaatio

Fennovoiman hallintotapa perustuu avoimuuteen ja vastuun kantamiseen niin johdossa, hallinnossa, taloudessa kuin muussakin toiminnassa. Lopullinen vastuu yhtiöstä on osakkeenomistajien yhtiökokouksella.

Yhtiökokous valitsee yhtiön hallitukseen viidestä yhteentoista varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä vuodeksi kerrallaan. Yhtiötä johtaa toimitusjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa.

Yhtiön organisaation rakenne, vastuut ja toiminta on rakennettu vastaamaan ydinenergialakia sekä muita yritystä sitovia lakeja ja asetuksia. Fennovoiman toiminnot on jaettu osastoihin, joista jokaista johtaa yksi johtoryhmän jäsen. Hallitus valvoo, että sen valitsema toimitusjohtaja hoitaa velvollisuutensa sovellettavien sääntöjen ja säädösten mukaisesti ja toimii yhtiön parhaaksi.

Fennovoimalla on lisäksi neljä hallituksen nimittämää komiteaa, jotka ovat Nuclear Safety Committee (ydinturvallisuus), Project Execution Committee (operationaalinen), Finance Committee (talous), and Nominating Committee (nimitykset). Komiteat valvovat projektin edistymistä, tunnistavat kehityskohteita ja valvovat projektin tavoitteiden saavuttamista.

Fennovoiman hallitus

Fennovoima Oy:n yhtiökokous nimitti hallituksen kokouksessaan 23.3.2018.

Puheenjohtaja Esa Härmälä, agronomi
Varapuheenjohtaja Anastasia Zoteeva, toimitusjohtaja, Rusatom Energy International

Jäsenet:

Pekka Erkkilä, Senior Advisor, Outokumpu
Jussi Lehto, toimitusjohtaja, Keravan Energia ja Voimaosakeyhtiö SF
Seppo Siljama, toimitusjohtaja, Septem Partners
Stefan Storholm, toimitusjohtaja, Katternö Kärnkraft
Anton Dedusenko, varatoimitusjohtaja, JSC Rusatom Energy International

Varajäsenet:

Konstantin Kryazhevskikh, Chief Legal Officer, Rusatom Energy International
Juha Mäkitalo, Senior Partner, Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy
Arto Räty, johtaja, Corporate Affairs and Communications, Fortum
Ilkka Salonen, toimitusjohtaja, East Office of Finnish Industries

Fennovoiman johtoryhmä

Toimitusjohtaja Toni Hemminki johtaa yhtiötä. Hän siirtyi yhtiöön SSAB:lta, joka kuuluu myös Fennovoiman omistajiin.

Kehitysjohtaja Timo Okkonen vastaa yhtiön kehitysohjelmasta. Okkonen on aiemmin työskennellyt Inspecta Groupissa ja hänellä on laaja ymmärrys ydinvoimateknologiasta ja laitosturvallisuudesta.

Vt. projektijohtaja Jouni Takakarhu vastaa projektin johtamisesta. Takakarhu on aiemmin työskennellyt mm. Pöyryllä, Borealiksella ja Nesteellä.

Talousjohtaja Otso Torniainen vastaa yhtiön taloudesta ja rahoituksesta. Torniainen on aiemmin työskennellyt mm. Empower IM Oyssä, Fortumilla ja E.ONilla.

Lakiasiainjohtaja Wilhelm Guthwert vastaa yhtiön lakiasioista. Hän on työskennellyt aikaisemmin Pöyryllä ja Roschier Asianajotoimisto Oy:ssä.

Viestintäjohtaja Sakari Kotola vastaa yhtiön viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista. Ennen Fennovoimaa hän työskenteli Nokiassa viestinnän, yhteiskuntasuhteiden ja markkinoinnin tehtävissä.

Henkilöstöjohtaja Eija Salo vastaa yhtiön henkilöstöhallinnosta. Hän on työskennellyt aiemmin mm. Lite-On Mobile Oy:ssä ja liikkeenjohdon koulutuksen ja -konsultoinnin parissa Aalto Yliopiston Executive Education Oy:ssä.

Ydinturvallisuusjohtaja Janne Liuko vastaa ydinturvallisuudesta. Hän on työskennellyt ydinvoima-alalla yli kymmenen vuotta. Ennen Fennovoimaa Liuko on työskennellyt Fortumilla ja STUK:illa.

Yritysturvallisuudesta vastaava johtaja on Vesa Ruuska. Hän vastaa turvallisuussäädösten noudattamisesta. Ruuska on työskennellyt aiemmin Posivassa ja STUKissa ydinvoimaturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä.

Laatujohtaja Olli Virtanen vastaa yhtiön johtamis- ja laatujärjestelmistä ja niiden kehittämisestä. Hän on työskennellyt aikaisemmin mm. johtajana Carement Oy:ssä, jossa hän vastasi energia-asioista.

Fennovoiman johtoryhmän kuvat löydät täältä.

Fennovoiman organisaatiorakenne

Fennovoiman toiminnan keskiössä on tällä hetkellä ydinvoimalaitoksen suunnittelun valvonta, laadun- ja projektinhallinta sekä tarvittavien lupien hakeminen. Fennovoiman organisaation suurin osasto nykyisessä luvitusvaiheessa on projektiosasto, jonka työtä tukevat tiiviisti erityisesti ydinturvallisuus- ja laatuosastot.