Organisaatio

Fennovoiman hallintotapa perustuu avoimuuteen ja vastuun kantamiseen niin johdossa, hallinnossa, taloudessa kuin muussakin toiminnassa. Lopullinen vastuu yhtiöstä on osakkeenomistajien yhtiökokouksella.

Yhtiökokous valitsee yhtiön hallitukseen viidestä yhteentoista varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä vuodeksi kerrallaan. Yhtiötä johtaa toimitusjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa.

Yhtiön organisaation rakenne, vastuut ja toiminta on rakennettu vastaamaan ydinenergialakia sekä muita yritystä sitovia lakeja ja asetuksia. Fennovoiman toiminnot on jaettu osastoihin, joista jokaista johtaa yksi johtoryhmän jäsen. Hallitus valvoo, että sen valitsema toimitusjohtaja hoitaa velvollisuutensa sovellettavien sääntöjen ja säädösten mukaisesti ja toimii yhtiön parhaaksi.

Fennovoimalla on lisäksi neljä hallituksen nimittämää komiteaa, jotka ovat Nuclear Safety Committee (ydinturvallisuus), Project Execution Committee (operationaalinen), Finance Committee (talous), and Nominating Committee (nimitykset). Komiteat valvovat projektin edistymistä, tunnistavat kehityskohteita ja valvovat projektin tavoitteiden saavuttamista.

Fennovoiman hallitus

Fennovoima Oy:n yhtiökokous nimitti hallituksen kokouksessaan 27.5.2021 (päivitetty 6.4.2022).

Puheenjohtaja Esa Härmälä, agronomi
Varapuheenjohtaja Pekka Erkkilä, diplomi-insinööri

Jäsenet:

Seppo Siljama, toimitusjohtaja, Septem Partners
Matti Suurnäkki, toimitusjohtaja, Voimaosakeyhtiö SF
Juha Mäkitalo, Senior Partner, Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy
Anton Dedusenko, varatoimitusjohtaja, JSC Rusatom Energy International
Anastasia Zoteeva, toimitusjohtaja, Rusatom Energy International

Varajäsenet:

Konstantin Kryazhevskikh, Chief Legal Officer, Rusatom Energy International
Jarmo Kurikka, toimitusjohtaja, Nurmijärven Sähkö Oy
Arto Räty.

Fennovoiman johtoryhmä

Joachim Specht on Fennovoiman toimitusjohtaja. Specht työskenteli aiemmin PreussenElektrassa ja hänellä on lähes 30 vuoden kokemus ydinvoimavoimateollisuudesta.

Operatiivinen johtaja Philippe Bordarier vastaa yritystoiminnan johtamisesta, yhteistyöstä laitostoimittajan kanssa, johtamisjärjestelmän kehittämisestä sekä pitkän aikavälin suunnittelusta ja raportoinnista. Hän on aiemmin työskennellyt useissa eri tehtävissä Ranskan valtion energiayhtiöstä Electricité de Francessa (EDF), viimeksi ydintekniikkaosaston muutosjohtajana. Bordarier’lla on monipuolinen kokemus ydinvoimalaitosten käytöstä, projektijohtamisesta sekä alan sääntelytoiminnasta.

Tekninen johtaja Janne Liuko vastaa laitostoimituksen turvallisuuden ja suunnittelun arvioinnista. Hän on aikaisemmin työskennellyt mm. Fortumilla ja Säteilyturvakeskuksessa. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus ydinvoima-alalta.

Projektitoimituksen johtaja Tiina Partanen vastaa projektin johtamisesta ja valvonnasta sekä työmaatoiminnoista. Ennen Fennovoimaa hän on työskennellyt muun muassa Caverion Industrialle ja YIT Teollisuudelle.

Toimitusketjun ja sopimusten hallinnan johtajana toimii Katarina Culham. Hänellä on vahva kokemus mittavista infrastruktuurihankkeista, myös ydinvoima-alalta, esimerkiksi Flamanville 3 ja Olkiluoto 3 -projekteista.

Oversight-toiminnan johtaja Vesa Ruuska vastaa yhtiön johtamisjärjestelmän toimeenpanon valvonnasta sekä riskienhallinta-, turvallisuuskulttuuri- ja ympäristötoiminnoista. Vastuullisena johtajana Ruuska vastaa ydinturvallisuusmääräysten noudattamisesta Hanhikivi 1 -laitoksen rakentamisen aikana. Ruuska on työskennellyt aiemmin Posivassa ja STUKissa ydinvoimaturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä.

Talousjohtaja Otso Torniainen vastaa yhtiön taloudesta ja rahoituksesta. Torniainen on aiemmin työskennellyt mm. Empower IM Oyssä, Fortumilla ja E.ONilla.

Lakijohtaja Aki Markkola vastaa yhtiön lakiasioista. Markkola on aikaisemmin toiminut Destian lakiasiainjohtajana, ja hänellä on vankka kokemus isoista hankkeista.

Viestintäjohtaja Sakari Kotola vastaa yhtiön viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista. Ennen Fennovoimaa hän työskenteli Nokiassa viestinnän, yhteiskuntasuhteiden ja markkinoinnin tehtävissä.

Henkilöstöjohtaja Eija Salo vastaa yhtiön henkilöstöhallinnosta. Hän on työskennellyt aiemmin mm. Lite-On Mobile Oy:ssä ja liikkeenjohdon koulutuksen ja -konsultoinnin parissa Aalto Yliopiston Executive Education Oy:ssä.

Tietohallintojohtaja Mikko Virtanen vastaa yhtiön tiedonhallinta ja ICT-palveluista sekä niiden kehittämisestä. Hän on työskennellyt aikaisemmin Teklalla ja Quattrogeminissä ja hänellä on laaja kokemusta rakennusprojekteista sekä tiedonhallinnan ratkaisuista.

Fennovoiman johtoryhmän kuvat löydät täältä.