Politiikat ja ohjeet

Fennovoiman vastuullista toimintaa määrittelevät Fennovoiman toimintatapaohje (Code of Conduct) ja yhtiöpolitiikka. Fennovoiman koko henkilöstö on velvollinen noudattamaan ohjeissa ja politiikassa määriteltyjä periaatteita kaikessa toiminnassaan.

Fennovoiman yhtiöpolitiikka (Company Policy) tukee Fennovoimaa tehtävässään, tavoitteissaan ja strategiassaan. Politiikka määrittää tärkeimmät periaatteet laatuun, ydinturvallisuuteen, viestintään, työturvallisuuteen ja työympäristöön ja yritysturvallisuuteen liittyen. Yhtiöpolitiikka päivitettiin viimeksi syksyllä 2018, ja sen sisältö tarkistetaan säännöllisesti Fennovoiman johtamisjärjestelmän prosessien mukaisesti.

Code of Conduct määrittää periaatteet, joita Fennovoimassa noudatetaan kaikessa toiminnassa. Ohje on YK:n Global Compact -vastuullisuusaloitteen periaatteiden mukainen. Fennovoima edellyttää myös alihankkijoidensa toimivan politiikkojensa ja lain vaatimusten mukaisesti.