Politiikat ja ohjeet

Toimintamme vastuullisuutta ohjaavat periaatteet on määritelty Fennovoiman toimintatapaohjeessa (Code of Conduct) ja yhtiöpolitiikassa (Company Policy), joita kaikkien palveluksessamme työskentelevien on noudatettava kaikessa toiminnassa.

Olemme sitoutuneet noudattamaan lakia, määräyksiä, ydinturvallisuusperiaatteita sekä Fennovoiman yhtiöpolitiikkaa ja eettisiä toimintaperiaatteita, jotka ohjaavat organisaation toimintaa.

Fennovoiman yhtiöpolitiikka (Company Policy) tukee Fennovoimaa tehtävässään, tavoitteissaan ja strategiassaan. Se määrittelee periaatteet, joiden mukaisesti Fennovoima huolehtii toiminnassaan ydin- ja säteilyturvallisuudesta, varmistaa toimintansa ja tuotteidensa laadun sekä turvallisen työympäristön. Politiikka sisältää näkökohtia liittyen:

 • ydin- ja säteilyturvallisuuteen,
 • laatuun,
 • henkilöstöhallintoon,
 • työterveyteen ja -turvallisuuteen,
 • yritysturvallisuuteen,
 • ympäristöasioihin ja
 • viestintään.

Tarkastamme yhtiöpolitiikan sisällön säännöllisesti Fennovoiman johtamisjärjestelmän prosessien mukaisesti.

Toimintatapaohje (Code of Conduct) määrittää periaatteet, joita Fennovoimassa noudatetaan kaikessa toiminnassa. Ohje on YK:n kestävää kehitystä ja vastuullista liiketoimintaa edistävän Global Compact -vastuullisuusaloitteen periaatteiden mukainen. Fennovoima edellyttää myös alihankkijoidensa toimivan toimintatapaohjeensa ja lain vaatimusten mukaisesti.

Fennovoiman hankinnan kulmakiviä ovat turvallisuus, luotettavuus, tarkoituksenmukaisuus ja kustannustehokkuus. Hankintaperiaatteet perustuvat Fennovoiman yhtiöpolitiikkaan ja toimintatapaohjeeseen (Code of Conduct) sekä läpinäkyvään hallinnointitapaan. Fennovoiman hankintapolitiikan (Procurement Policy) löydät täältä.

Huolenaiheiden ja rikkomusepäilysten ilmoittaminen

Fennovoiman työntekijöiden odotetaan ilmoittavan ja heitä myös kannustetaan ilmoittamaan epäillyistä lain, Fennovoiman toimintatapaohjeen ja sisäisten ohjeistusten rikkomuksista ensisijaisesti esimiehelleen tai Compliance-tiimille. Työntekijämme voivat lisäksi raportoida havainnoista anonyymisti raportointityökalun avulla.

Ulkoisten sidosryhmien käytössä on kaksi kanavaa, joiden kautta Fennovoimalle voi jättää ilmoituksen toimintatapaohjeeseen, eettisiin epäkohtiin tai mahdollisiin rikkomuksiin liittyvistä havainnoista. Kannustamme sinua esittämään huolenaiheesi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] tai nimettömästi ulkoisen palveluntarjoajan tarjoaman online-raportointityökalun kautta. Löydät työkalun täältä: https://report.whistleb.com/FennovoimaExternal

Kaikki huolenaiheiden ilmoittamiseen liittyvä viestintä on ehdottoman luottamuksellista, emmekä hyväksy minkäänlaisia kostotoimia väärinkäytöksistä vilpittömästi ilmoittavia henkilöitä kohtaan. Kaikki kostotoimet johtavat kurinpitotoimiin ja jopa työsuhteen päättymiseen.

Compliance-tiimimme arvioi kaikki ilmoitetut rikkomusepäilyt ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. Suosittelemme, että seuraat raportointityökalussa tapahtuvaa viestintää, koska saatamme kysellä sinulta lisätietoja. Kerromme sinulle myös tutkimuksen tuloksesta. Todistettu eettinen väärinkäytös tai rikkomus johtaa asianmukaisiin kurinpitotoimiin.

Ilmoitathan huolestasi suomeksi tai englanniksi.

Ilmoitusten käsittely

 1. Compliance-tiimimme vastaanottaa, tallentaa ja tutkii ilmoituksen. Compliance-tiimi arvioi, onko rikkomusepäilyn käsittelyyn otettava mukaan muita Fennovoiman henkilöstöön kuuluvia tahoja asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi.
 2. Compliance-tiimimme tutkii tapaukseen liittyvät olosuhteet. Sinulta voidaan pyytää lisätietoja.
 3. Tutkimuksen tuloksiin perustuva päätös tehdään.
 4. Ilmoitamme sinulle tutkimuksen tuloksesta.