Hanke työllistää monen alan ihmisiä

Ydinvoimalaa rakentaa monen eri alan osaajia. Suurin osa urakoista sopii hyvin suomalaisille yrittäjille, ja esimerkiksi alkuvaiheen valmistelevat ja infrastruktuurityöt sopivat hyvin alueen tunteville urakoitsijoille.

Alkuvaiheen valmistelevissa töissä tarvitaan runsaasti tavallista rakennusosaamista, esimerkiksi rakentamaan teitä. Sen jälkeen asennetaan sähkölinjoja ja tehdään kunnallistekniikkaa.

Tämän jälkeen infrastruktuuritöissä laitospaikalle rakennetaan satamalaituri, louhitaan tunneleita sekä kaivantoja. Merelle ruopataan muun muassa laivaväylä.

Tyypillisiä rakentamiseen ja asentamiseen liittyviä tehtäviä näiden jälkeen ovat erilaiset betonointityöt, niiden työnjohto, hitsaustyöt ja laadunvalvonta. Lisäksi tarvitaan kaikenlaisia tukipalveluita.

Työtä myös työmaan ulkopuolella

Enimmillään voimalatyömaalla on töissä 4000 ihmistä. Rakentajat ja muut työntekijät tarvitsevat työpaikallaan samoja palveluita kuin työntekijät missä vain. Siispä kysyntää on rakennustöiden lisäksi esimerkiksi ravintola- ja majoituspalveluiden sekä vartioinnin ja hallinnon henkilöstölle.

Ydinvoimalatyömaan myötä alueelle syntyy reilusti työpaikkoja myös työmaan ulkopuolelle, sillä rakentajat käyttävät samoja palveluita kuin muutkin. He käyvät ruokakaupassa ja harrastavat siinä missä alueen nykyisetkin asukkaat.

Valmista voimalaa käyttämään tarvitaan henkilöstöä neljään päätehtävään: voimalan käyttöön, kunnossapitoon, tekniseen suunnitteluun sekä hallintoon. Valmiissa voimalassa on arviolta 450–500 työntekijää.

Työntekijöiden osaamista tuetaan Fennovoiman järjestämällä koulutuksella. Valvomohenkilökuntaa koulutetaan kaikkein pisimpään, usean vuoden ajan muun muassa valvomosimulaattorilla.