Ydinvoima on ilmastoystävällinen tapa tuottaa sähköä

Ydinvoima eli ydinenergia on taloudellinen ja tehokas tapa tuottaa sähköä. Ydinsähkön tuotanto ei tuota ilmastoa lämmittäviä hiilidioksidipäästöjä.

Suomalaiset ydinvoimalaitokset ovat toimineet turvallisesti koko kolmikymmenvuotisen historiansa ajan. Ydinenergian ja uusiutuvien energialähteiden ansiosta lähes kaksi kolmasosaa Suomessa tuotetusta sähköstä on tuotettu ilman hiilidioksidipäästöjä.

Ydinvoima on tuotantokustannuksiltaan kilpailukykyinen energiantuotantomuoto suhteessa moneen muuhun sähköntuotantomuotoon. Ydinvoimalaitoksen suunniteltu käyttöaika on 60 vuotta, jonka ajan laitos tuottaa sähköä hyvin ennakoitavissa olevalla kustannustasolla. 

Maailman sähköstä 11 prosenttia tuotetaan ydinvoimalla

Ydinvoimalla tuotetaan koko maailman sähköstä noin 11 prosenttia, ja käynnissä on yli 400 reaktoria. Eniten ydinvoimalaitosyksiköitä on Yhdysvalloissa (99 kpl) ja Ranskassa (58 kpl).

Valtaosa voimalaitosyksiköistä on kevytvesireaktoreita. Sähköä tuottavien ydinvoimalaitosten lisäksi monissa maissa on käytössä tutkimusreaktoreita.

Maailmassa on rakenteilla tällä hetkellä noin 60 ydinvoimalaitosyksikköä. Euroopassa rakennetaan uusia laitoksia Suomen lisäksi Ranskaan ja Slovakiaan, ja lisäksi Euroopan alueella on suunnitteilla parikymmentä uutta yksikköä.

Eurooppa luottaa vahvasti ydinenergiaan: 13 EU-maassa on käytössä ydinvoimaa. Ranskan jälkeen ydinvoimalaitosyksiköitä on eniten käytössä Isossa-Britanniassa (16 kpl), Ruotsissa (10 kpl) ja Saksassa (8 kpl). Venäjällä on käytössä 34 ydinvoimalaitosyksikköä ja rakenteilla 9.

IAEA (International Atomic Energy Agency) on ydinvoima-alan kansainvälinen järjestö. Järjestön sivuilla on runsaasti tietoa ydinvoimasta

Suomen suurin sähköntuotantomuoto

Ydinvoima on suurin yksittäinen sähköntuotantomuoto Suomessa: sillä tuotetaan noin neljännes kulutetusta sähköstä. Ydinvoimaa on käytetty Suomessa turvallisesti siitä saakka, kun maamme ensimmäinen sähköntuotantoon tarkoitettu ydinreaktori käynnistettiin Loviisassa vuonna 1977.

Suomessa on yhteensä neljä ydinreaktoria kahdella paikkakunnalla, Eurajoella ja Loviisassa. Maan viidettä ydinreaktoria rakennetaan parhaillaan Eurajoen Olkiluotoon.

Ydinenergia on ollut Suomessa kannattavaa, eikä siihen ole tarvittu yhteiskunnan taloudellista tukea. Ydinjätehuollon kustannukset kerätään jo tuotantovaiheessa eikä ydinvoimasta koidu niiden elinkaaren aikana yhteiskunnalle kustannuksia.

Ydinturvallisuutta valvoo Suomessa Säteilyturvakeskus STUK.