Fennovoiman käytetyn polttoaineen loppusijoitus 

Fennovoima toimitti kesäkuussa 2016 omaa loppusijoituslaitosta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman työ- ja elinkeinoministeriölle. Tällä YVA-ohjelmalla Fennovoima täydentää ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemusta ja täyttää sille vuoden 2010 periaatepäätöksessä asetetun ehdon.

Fennovoima on myös aloittanut yhteistyön Posivan tytäryhtiön Posiva Solutions Oy:n kanssa solmimalla 10-vuotisen palvelusopimuksen. Sopimuksen myötä Posivan osaaminen pystytään hyödyntämään Fennovoiman käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa.

Fennovoiman tavoitteena on pitkän aikavälin yhteistyö Posivan sekä ydinjätehuoltovelvollisten (TVO ja Fortum) kanssa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa.

Alustavat paikkatutkimukset tullaan käynnistämään kahdella vaihtoehtoisella sijoituspaikalla, Eurajoella ja Pyhäjoella. Tutkimusvaiheen aikana loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutuksia, tutkimusalueiden geologisia ominaisuuksia ja alueiden soveltuvuutta loppusijoituskäyttöön tutkitaan tarkasti.

Käytetyn polttoaineen loppusijoituspaikan valinta tulee ajankohtaiseksi 2040-luvulla. Loppusijoituspaikan valinnan edellytyksenä on eduskunnan myönteinen periaatepäätös sekä kyseessä olevan kunnan puoltava lausunto.

Valinnan jälkeen kallioperän ominaisuuksien tutkimukset jatkuvat valitulla loppusijoituspaikalla. Loppusijoituslaitoksen tutkimus-, suunnittelu- ja kehitystyötä jatketaan laitoshankkeen koko elinkaaren ajan.

Loppusijoitushankkeen arvioitu kokonaiskesto on yli 100 vuotta. Fennovoiman käytetyn polttoaineen loppusijoitus alkaa aikaisintaan 2090-luvulla.

Hyödyllisiä linkkejä:

Fennovoiman YVA-ohjelma

Fennovoiman tiedote 22.6.2016

Posivan tiedote 22.6.2016

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 22.6.2016

Täydennys Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemukseen 29.1.2018

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 30.1.2018