Lisäselvitys ydinjätehuollosta ministeriölle

Fennovoima on täydentänyt rakentamislupahakemustaan toimittamalla työ- ja elinkeinoministeriölle ydinjätehuoltoa koskevan lisäselvityksen tammikuussa 2018. Toimitettu dokumentti sisältää selvityksen Fennovoiman suunnitelmista ja toimenpiteistä YVA-menettelyssä sekä yhteistyöstä Posiva Solutions Oy:n kanssa.

Hyödyllisiä linkkejä:

Fennovoiman uutinen 30.1.2018

Täydennys Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemukseen 29.1.2018

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 30.1.2018