TEMin työryhmän raportti 2013

Valtioneuvoston vuonna 2010 Fennovoimalle antaman periaatepäätöksen mukaan Fennovoiman piti kuuden vuoden kuluessa periaatepäätöksen saamisesta joko esittää sopimus yhteistyöstä Posivan omistajien kanssa tai omaa loppusijoituslaitosta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma.

Antaessaan Fennovoimalle periaatepäätöksen vuonna 2010 eduskunta edellytti lausumassaan, että hallitus vaikuttaa sopivin keinoin siihen, että ydinvoimayhtiöt käynnistävät yhteiset neuvottelut ja selvitykset tavoitteenaan yhteinen kansallinen loppusijoitusratkaisu.

Työ- ja elinkeinoministeriö TEM perusti alkuvuodesta 2012 työryhmän, jonka tehtävänä oli ohjata ydinvoimayhtiöiden yhteistä selvitystä käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen vaihtoehdoista. Työryhmää veti TEM, ja sen jäseninä oli kaksi henkilöä kustakin ydinvoima-alan suomalaisesta yrityksestä.

Työryhmän tekemä alustava vertailu osoittaa, että ydinjätehuollossa kannattaa tehdä yhteistyötä ja hyödyntää Posivan osaamista ja kokemusta tulevissa loppusijoitustoimissa. Työryhmän loppuraportti julkaistiin 10.1.2013. Lue työryhmän loppuraportti TEMin sivuilta.