Yleisötilaisuudet ja kuuleminen

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) järjesti kaikille avoimet yleisötilaisuudet YVA-ohjelmasta Eurajoella ja Pyhäjoella syyskuussa 2016. Lue Fennovoiman uutinen aiheesta täältä

TEM pyysi YVA-ohjelmasta lausunnot vaikutusalueen kunnilta sekä useilta viranomaisilta, ministeriöiltä ja yhteisöiltä. Lisäksi kansalaisilla oli mahdollisuus esittää YVA-ohjelmasta mielipiteensä. TEM kokosi YVA-ohjelmasta annetut kansalliset ja kansainväliset lausunnot yhteen. Ympäristövaikutusten arvioinnin ohjelmavaihe päättyi, kun ministeriön ohjelmasta antamaan lausuntoon joulukuussa 2016.

Tutustu kuulemistilaisuuksissa pidettyihin esityksiin:

Eurajoen tilaisuus 21.9.2016
Työ- ja elinkeinoministeriö
Säteilyturvakeskus
Fennovoima Oy
Pöyry Finland Oy

Pyhäjoen tilaisuus 22.9.2016
Työ- ja elinkeinoministeriö
Säteilyturvakeskus
Fennovoima Oy
Pöyry Finland Oy