Ydinvoimalla tuotetaan ilmastoystävällistä sähköä

Sähkö on yksi energian ilmenemismuodoista. Energialla voidaan tarkoittaa esimerkiksi liike-energiaa, lämpöenergiaa, säteilyenergiaa tai sähköenergiaa. Sähkö on elektronien liikettä ja sitä mitataan yleensä kilowattitunteina (kWh).

Suomessa tuotetaan sähköä lukuisilla eri tuotantomuodoilla: tärkeimmät energialähteet ovat ydinvoima, vesivoima, kivihiili, maakaasu, puupolttoaineet sekä turve. Ydinenergialla tuotetaan yli neljäsosa Suomessa kulutettavasta sähköstä.

Ydinvoimaa lisäämällä voidaan vähentää riippuvuutta kasvihuonepäästöjä aiheuttavista fossiilisista polttoaineista: kivihiilestä, maakaasusta ja öljystä. Yhdessä muiden keinojen, kuten hiilivapaiden energiantuotantomuotojen ja energiatehokkuuden, kanssa ydinvoima on osa laajempaa ratkaisua ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC suosittelee ydinvoimaa sähköntuotantomuotona sen päästöttömyyden vuoksi: 

"Nuclear power would have substantial advantages as a result of GHG mitigation policies, because power from nuclear fuel produces negligible GHGs."

Pohjoismaiset sähkömarkkinat koostuvat Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Näiden maiden muodostamaa markkina-aluetta kutsutaan Nord Pool -alueeksi. Nord Pool -markkinalla on noin 400 toimijaa. Koska pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla vallitsee vapaa kilpailu, sähkön tuotantotapa valikoituu kysynnän ja tarjonnan perusteella. Ydinvoimalaitosten käyttäminen on suhteellisen edullista, ja niillä tuotetaan siksi tasaista perusvoimaa sähköverkkoon läpi vuoden.