Hanhikivi 1

Hanhikivi 1

Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosyksikkö rakennetaan Pohjois-Pohjanmaalle Pyhäjoelle. Voimalayksikkö on nimeltään FH1 sijoituspaikkansa Hanhikiven mukaan.

Fennovoima rakentaa Pyhäjoen Hanhikiven niemen laitospaikalle yhden lämpöteholtaan 3220 megawatin ja sähköteholtaan noin 1200 megawatin ydinvoimalaitosyksikön sekä sen toimintaan tarvittavat muut ydinlaitokset.

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen laitostoimitussopimuksen osapuolet ovat Fennovoima ja Rosatom-konserniin kuuluva RAOS Project Oy. Sovitun aikataulun mukaan voimala tuottaa sähköä vuonna 2024. Fennovoima käyttää rakentamaansa ydinvoimalaitosta energiantuotantoon omistajilleen. Yksikön suunniteltu toiminta-aika on 60 vuotta. 

Miljardi-investoinnista uutta elinvoimaa

Hankkeen taloudelliset ja työllistävät vaikutukset ulottuvat koko Suomeen, mutta erityisesti Pohjois-Suomeen. Ydinvoimalaa rakentaa monenlaisia yrityksiä sekä Suomesta että ulkomailta. Töitä on monen alan osaajille niin ydinvoima-alalta kuin monilta muilta aloilta.

Rakennushanke ja käyvä voimalaitos luo seutukuntaan pysyvää kysyntää erilaisille teollisille palveluille vähintään 60 vuoden ajaksi. Niin rakentamis- kuin käyttövaiheessa monet työntekijät asuvat seutukunnassa ja käyttävät erilaisia palveluita sekä maksavat asuinkunnalleen veroja. Jo ydinvoimalaitoksen yhteyteen rakennettavassa vierailukeskuksessa vierailee vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä.

 • Aikataulu

  Tutustu Hanhikivi 1 -hankkeen aikatauluun.

  Lue lisää »

 • Tietoa yrityksille

  Hanhikivi 1 -hanke tarjoaa yrityksille ainutlaatuisia työ- ja urakointimahdollisuuksia.

  Lue lisää »

 • Rakentaminen

  Rakennushanke ja voimalaitos luovat lähialueelle teollisten palveluiden kysyntää vähintään 60 vuodeksi.

  Lue lisää »

Suomen suurin investointihanke on tällä hetkellä lisensointivaiheessa. Hanhikiven niemellä rakennetaan infrastruktuuria ja tukirakennuksia.

Katso tästä, mitä työmaalla tapahtuu


Hanhikivi 1

Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosyksikkö rakennetaan Pohjois-Pohjanmaalle Pyhäjoelle. Voimalayksikkö on nimeltään FH1 sijoituspaikkansa Hanhikiven mukaan.

Fennovoima rakentaa Pyhäjoen Hanhikiven niemen laitospaikalle yhden lämpöteholtaan 3220 megawatin ja sähköteholtaan noin 1200 megawatin ydinvoimalaitosyksikön sekä sen toimintaan tarvittavat muut rakennukset.

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen laitostoimitussopimuksen osapuolet ovat Fennovoima ja Rosatom-konserniin kuuluva RAOS Project Oy. Sovitun aikataulun mukaan voimala tuottaa sähköä vuonna 2024. Fennovoima käyttää rakentamaansa ydinvoimalaitosta energiantuotantoon omistajilleen. Yksikön suunniteltu toiminta-aika on 60 vuotta.

Miljardi-investoinnista uutta elinvoimaa

Hankkeen taloudelliset ja työllistävät vaikutukset ulottuvat koko Suomeen, mutta erityisesti Pohjois-Suomeen. Tulevina vuosina ydinvoimalan rakentamiseen osallistuu eri alojen yrityksiä sekä Suomesta että ulkomailta. Töitä on tarjolla niin ydinvoima-alan kuin muidenkin alojen ammattilaisille.

Rakennushanke ja toiminnassa oleva voimalaitos luovat Pyhäjoen lähialueelle erilaisten teollisten palveluiden kysynnän vähintään 60 vuodeksi. Niin rakentamis- kuin käyttövaiheessa monet työntekijät asuvat alueella ja käyttävät erilaisia palveluita sekä maksavat asuinkunnalleen veroja.

Yhteystietoja yrityksille

Tutustu Pyhäjokeen

Luvat