Alihankkijoiden valintaperusteita

Fennovoima tarkastaa alihankkijayritykset kattavasti.

Tärkeitä valintaperusteita ovat muun muassa 

  • yrityksen tekninen ja taloudellinen kyky toimia tavaran tai palveluntoimittajana, 
  • yrityksen omien alihankkijoiden valvontaan liittyvät toimintatavat, 
  • Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten noudattaminen, 
  • sopimusvelvoitteiden noudattaminen sekä 
  • työturvallisuus- ja ympäristövaatimusten täyttyminen.

Osana hankintasopimuksia edellytämme kaikkien alihankkijoiden noudattavan Fennovoiman Code of Conductin (eettinen ohjeisto) eettisiä vaatimuksia ja valvovan oman toimitusketjunsa vaatimustenmukaisuutta.