Tietoa Hanhikivi 1 -hankkeesta

Fennovoima rakentaa Hanhikivi 1 –voimalaitoksen Pyhäjoelle. ​​​​​​​Yhtiö haki rakentamislupaa ydinvoimalalleen kesällä 2015. Rakentamisluvan saadakseen yhtiön pitää pystyä osoittamaan, että laitos rakennetaan suomalaiset turvallisuus- ja viranomaismääräykset täyttäväksi. Tavoite on saada rakentamislupa vuonna 2021.

Rakentamisluvan myöntää valtioneuvosto, mutta sen edellytyksenä on myönteinen turvallisuusarvio Säteiltyturvakeskus STUKilta. Fennovoima toimittaa parhaillaan suunnitteluaineistoa STUKin tarkastettavaksi. Suunnitteluaineiston tuottamisessa laitostoimittajalla on keskeinen rooli.

Fennovoima on ostanut voimalaitoksen kokonaistoimituksena ja sen laitostoimittaja on Rosatom-konserniin kuuluva RAOS Project. RAOS Project Oy vastaa voimalaitoksen suunnittelusta, rakentamisesta, asentamisesta sekä käyttöönotosta.

Voimalaitoksen kustannusarvio on pysynyt samana keväästä 2014 lähtien, jolloin investointipäätökset tehtiin. Yhteensä 6,5-7 miljardin euron investointi pitää sisällään laitoksen alustavat kustannukset, rahoituskustannukset ja jätehuollon.

Hanhikivi 1 perustuu samanlaiseen suunnitteluun kuin Venäjällä sijaitseva Sosnovyi Borin LAES2 -referenssilaitos. Pyhäjoen ydinvoimalan suunnittelussa hyödynnetään LAES-2:n valmistelussa saatuja kokemuksia.