Tietoa yrityksille

      

Hanhikivi 1 -hanke tarjoaa yrityksille ainutlaatuisia työ- ja urakointimahdollisuuksia.

Tarjolla on runsaasti tietoa yrityksille, jotka haluavat hankkeeseen mukaan. Fennovoiman lisäksi tietoa tarjoavat Pyhäjoen alueen kunnat, yrittäjäjärjestöt ja yrityskehitysorganisaatiot. Fennovoima auttaa myös laitostoimittaja RAOS Projectia ja sen pääurakoitsija Titan-2:ta tekemään yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa.

Hanhikivi 1 -hankkeen urakat sopivat hyvin suomalaisille yrityksille. Hyvä esimerkki on oulaistelainen Rakennusliike Sorvoja, joka on urakoinut Fennovoiman koulutus- ja pääporttirakennukset.

Ennen varsinaisen voimalaitoksen rakentamista alueella on tehty – ja tehdään paljon – maansiirtotöitä, joissa on ollut mukana myös pieniä yrityksiä. Myös vesistörakentaminen, ruoppaukset ja ympäristön seuranta tarjoavat työtilaisuuksia.

Dokumentointi korostuu

Hanhikivi 1 -hankkeen erityispiirteitä ovat tarkka ennakkosuunnittelu, viranomaistarkastukset ja työvaiheiden huolellinen dokumentointi. Kaikki työvaiheiden on oltava jäljitettävissä ja tarkistettavissa vielä vuosienkin päästä, jotta tuotteiden turvallisuus ja laatutaso voidaan taata kaikissa tilanteissa.

Fennovoima rakennuttaa Hanhikiven niemelle erilaisia apu- ja tukirakennuksia. Fennovoima vastaa myös laitosalueen sähköistämisestä ja kunnallisteknisistä järjestelmistä. Infra- ja tukirakentaminen painottuu vuosille 2015–2018.

Laitostoimittaja RAOS Projectin vastuulle kuuluvat kaikki voimalaitoksen suunnitteluun, luvitukseen, rakentamiseen, käyttöönottoon ja projektinhallintaan liittyvät toiminnot. Laitostoimittaja on valinnut pääurakoitsijakseen venäläisen Titan-2:n, joka kilpailuttaa suurimman osan työmaan urakoista.

Fennovoima ja Titan-2 keräävät yhteistyöstä kiinnostuneiden urakoitsijoiden ja palveluntarjoajien tietoja sähköisiin rekistereihinsä. Rekisteröityminen sekä Fennovoiman tietokantaan että Titan-2:n tietokantaan ovat yrityksille ensimmäisiä askeleita Hanhikivi 1 -hankkeeseen.

Poimintoja Hanhikiven niemellä toimivien urakoitsijoiden kokemuksista

”Kaikkiaan kokemukset Hanhikivi 1 -hankkeessa toimimisesta ovat olleet hyviä. Kannustan kaikkia avoimesti tulemaan Hanhikiven niemelle töihin.”

Seppo Ylitapio
Destia Oy, Pohjois-Suomen tulosyksikön johtaja 28.1.2016

”Töiden tarkka dokumentointi ja huolellinen ennakkosuunnittelu ovat tässä hankkeessa ensiarvoisen tärkeitä asioita. Fennovoiman koulutusrakennuksen urakointi on ollut meille kaikin puolin myönteinen kokemus ja näytön paikka.”

Jaakko Sorvoja
Rakennusliike Sorvoja Oy:n toimitusjohtaja 18.3.2016

”Tätä tilaisuutta ei kannata kiertää, jos vain tuntee, että omalla yrityksellä olisi projektiin annettavaa. Hanhikivi 1 -hanke antaa todella hyvän mahdollisuuden oman yrityksen sisäisten toimintojen kehittämiseen. Kun näihin haasteisiin täällä pystyy vastaamaan, on hankala löytää maailmasta betoniteknistä kohdetta, johon meillä ei olisi kompetenssia.”

Risto Väänänen
Ruskon Betonin varatoimitusjohtaja 12.8.2016