Työmaarekisteri

Harmaan talouden torjunta korostuu Hanhikivi 1 -työmaan hallinnassa. Tässä työssä Fennovoiman keskeinen työkalu on työmaarekisteri.

Työmaarekisterin avulla voidaan valvoa, että työmaalla toimivien yritysten ja työntekijöiden tiedot ovat kunnossa. Tavoitteenamme on, että työmaalla ei työskentele yhtään rekisteriin kirjaamatonta henkilöä tai yritystä.

Työmaarekisterin avulla pyrimme takaamaan lakisääteisten velvoitteiden toteutumisen. Verottajalle tehtävien ilmoitusten lisäksi Fennovoima pystyy toimittamaan aluehallintovirastolle reaaliaikaisen tiedon työmaalla työskentelevistä henkilöistä, heidän saamastaan perehdytyksestä ja työturvallisuudesta työmaalla.

Käytännössä työmaarekisteri on ajantasainen, keskitetty rekisterijärjestelmä, joka sisältää työmaalla olevien yritysten, niiden välisten sopimusten, työntekijöiden ja tunnisteiden tiedot ja tarvittavat prosessit niiden hallinnointiin. Järjestelmässä on automatisoituja ja työmaan hallintaa helpottavia toimintoja, kuten yritysten tilaajavastuutietojen automaattinen tarkistus. Järjestelmä mahdollistaa myös reaaliaikaiset työntekijätarkastukset työmaalla.

Kaikkien työmaalla työskentelevien henkilöiden on oltava sopimuksellisessa työsuhteessa alihankintaketjussa olevaan yritykseen, jolla taas on urakkasopimus jonkun toisen työmaalla toimivan yrityksen kanssa. Sopimuksissa ei saa olla aukkoja ja alihankintaketjun on oltava eheä, jotta työmaalle töihin pyrkivälle henkilölle voidaan Fennovoiman järjestämän tulokoulutuksen jälkeen myöntää henkilökohtainen kulkulupakortti. Kulkulupakortti oikeuttaa itsenäiseen kulkuun, työskentelyyn ja läsnäolon leimaamiseen työmaalla. Kortin on oltava aina näkyvillä työmaalla liikuttaessa.

Työmaarekisterin käyttöön on mahdollista saada asiantuntevaa neuvontaa puhelimitse numerosta 06000 127 27 arkisin klo 8 – 17 välisenä aikana. Palvelu on suomenkielinen. Puhelun hinta on 3,00 € / min + ppm ja mahdollisen jonotusajan hinta on pvm/mpm.