Työmaasopimus

Fennovoima, RAOS Project ja työmarkkinajärjestöt ovat solmineet työmaasopimuksen, jossa määritetään työmaan yhteiset säännöt.

Hanhikivi 1 -työmaalla tulee työskentelemään yhtäaikaisesti jopa 4000 työntekijää, jotka tulevat niin Suomesta kuin ulkomailta. Tavoitteena on toimiva ja turvallinen työmaa.

Työmaasopimuksella varmistetaan, että ydinvoimalan rakentamisessa noudatetaan suomalaista lainsäädäntöä ja yhteistyökäytäntöjä. Siinä sovitaan muun muassa tietojen vaihdosta, ongelmatilanteiden ratkaisusta, ammattiliittojen edustuksesta työmaalla sekä käytännön keinoista harmaan talouden estämiseksi.

Fennovoima on muun muassa koonnut keskeisten suomalaisten työmarkkinajärjestöjen edustajista työryhmän, joka pohtii ennalta ratkaisuja työmaan työmarkkinahaasteisiin.

Lisäksi työmaalle valmistellaan viranomaispistettä, josta työntekijät ja yritykset saavat kaipaamiaan neuvoja eri tilanteisiin.