Työmaalla tapahtuu

Vuosina 2015–2018 Hanhikivi 1 -työmaalla rakennetaan infraa sekä apu- ja tukirakennuksia 400–500 miljoonalla eurolla. Ylläoleva kuvagalleria tarjoaa nopean silmäyksen työmaan maisemiin.

Käynnissä on valmistelevien töiden vaihe, jonka aikana kaikki varsinaisen voimalaitoksen rakentamista tukevat toiminnot rakennetaan mahdollisimman valmiiksi. Voimalaitoksen rakentaminen alkaa aikataulun mukaisesti vuonna 2019, kun Fennovoima on saanut rakentamisluvan.

Tällä hetkellä työmaalla työskentelee päivittäin keskimäärin 330 ihmistä. Työmaarekisteriin on kirjattu 482 yritystä, joista 451 on suomalaisia. Työmaan tulokoulutuksen on käynyt yli 2 200 henkilöä.


Käynnissä olevia urakoita

 • Majoituskylä
  8-tieltä työmaalle tulevan Hanhikiventien varteen rakennetaan majoituskylä tuhannelle henkilölle. Majoituskylään nousee 21 kaksikerroksista rakennusta, parkkipaikka 800 ajoneuvolle ja erillinen saunarakennus. Majoituskylän urakasta vastaa kempeleläinen Lehto Groupin tytäryhtiö Rakennuskartio.
 • Lajiteltujen jätteiden käsittelyasema
  Noin 1 000 neliömetrin teräsrakenteinen halli ja 5 600 neliömetrin piha-alue muodostavat aseman, jonka kautta kerätään ja kierrätetään Hanhikivi 1 -hankkeen rakennusaikaista jätettä. Lajiteltujen jätteiden käsittelyaseman urakoitsija on Lapin Teollisuusrakennus.
 • Säämasto
  Hanhikiven niemelle pystytetään 120-metrinen säämasto. Maston toimittaa Aerial ja sen mittauslaitteet Vaisala.
 • Työmaatukikohdan rakennukset
  Hanhikivi 1 -hankkeen pääurakoisija Titan-2 rakennuttaa työmaatukikohdan alueelle kaksi työmaatoimistoa, joissa on kummassakin työskentelytilaa 200 työntekijälle. Toimistot tulevat RAOS Projectin ja Titan-2:n käyttöön. Urakoitsijana toimii As Maru Ehitus.
 • Voimalaitosalueen kaivuu- ja louhintatyöt
  Voimalaitosalueen kaivuu- ja louhintatyöt toteuttaa Destia. Yritys vastaa myös alueen kallioperän injektoinnista. Kesäkuuhun 2017 mennessä voimalaitosalueelta on kaivettu pintamaata noin 265 000 m3. Määrä sisältää sekä kaivannon että injektiolinjojen kaivuun. Alueelta kaivetaan vielä noin 150 000 m3 pehmeää maata.
 • Vesirakennus- ja ruoppaustyöt
  Terramare tekee sataman sekä jäähdytysveden otto- ja varaottouoman ruoppaus- ja vesirakennustöitä. Ruopattavaa massaa on jäljellä noin 690 000 m3. Vedenalaista louhintaa tehdään noin 200 000 m3.
 • Jäähdytysvesitunneleiden louhinta
  Skansa Infra toteuttaa jäähdytysvesitunneleiden louhintaurakan, joka koostuu 500 metrin jäähdytysvesitunnelista ja kahdesta 200 metrin pituisesta ajotunnelista. Lisäksi Skanska tekee avolouhintaa noin 50 000 m3.
 • Ympäristöntarkkailu & työmaan valvonta
  Ympäristöntarkkailuun ja työmaan valvontaan liittyviä töitä tehdään maalla ja merellä. Näitä töitä tekevät muun muassa Nab Labs, Luode Consulting ja Sito Oy.

Tulevia urakoita

 • Työmaatukikohdan rakennukset
  Pääurakoisija Titan-2 rakennuttaa työmaatukikohdan alueelle ensiaputilan, 600-paikkaisen työmaaruokalan ja sosiaalitilat 2600 hengelle. Ensiaputilan sekä työmaaruokalan urakoitsijana toimii As Maru Ehitus. Sosiaalitilojen rakentamisesta vastaa UAB Profileksas.
 • Vesirakennus- ja ruoppaustyöt
  Titan-2 ja BMGS Eesti filial ovat solmineet sopimuksen ruoppaus- ja vesirakennustöiden urakasta, joka sisältää ruoppaus- ja louhintatyöt jäähdytysveden poistokanavan, suojavallien ja väliaikaisen padon alta sekä suojavallien ja väliaikaisen padon rakennustyöt.
  Mereltä ruopataan 27 000 m3 massaa. Jäähdytysveden purkukanavaa varten louhitaan 50 000 m3 kokoinen monttu 11 metrin syvyyteen.
 • Hallintorakennus ja laitostoimisto
  Fennovoima rakennuttaa laitosalueelle hallintorakennuksen ja laitostoimiston. Kokonaisuuden arvioitu koko on noin 17 000 m2.


Valmistuneita urakoita

 • Pääporttirakennus
  Fennovoima vastaanotti pääporttirakennuksen urakan elokuussa 2017. Kaksikerroksisen, 1200-neliöisen rakennuksen urakoitsijana oli Rakennusliike Sorvoja.
 • Koulutusrakennus
  Hanhikiventien varteen valmistui loppuvuodesta 2016 Fennovoiman kaksikerroksinen, 1200-neliöinen koulutusrakennus. Urakoitsijana toimi Rakennusliike Sorvoja.
 • Betoniasemat
  Titan-2 on valinnut Ruskon Betonin työmaan valmisbetonin toimittajaksi. Ruskon Betoni rakennutti kesällä 2016 työmaalle kaksi betoniasemaa.
 • Hanhikiventie
  8-tieltä työmaalle tuleva, noin neljä kilometriä pitkä, Hanhikiventie on alueen ensimmäisiä suuria urakoita. Urakasta vastasi Suomen Maastorakentajat. Tie otettiin käyttöön syksyllä 2015.