Liikkumis- ja oleskelurajoitus

Hanhikiven niemen työmaa-alueella on Sisäministeriön asettama liikkumis- ja oleskelurajoitus.

Hanhikiven niemen työmaa-alue kuuluu Sisäministeriön liikkumis- ja oleskelurajoituksia koskevan asetuksen liitteisiin. Asetuksen myötä työmaa-alueella tai sen ympäristössä liikkumista tai oleskelua voidaan rajoittaa. Asetuksella voidaan myös kieltää turvallisuutta vaarantavien esineiden tuonti alueelle.

Rajoituksen tarkoituksena on turvata työmaa-alueen toimintaa ja siellä olevaa omaisuutta sekä suojata ulkopuolisia ja kohteessa työskenteleviä ihmisiä. Rajoituksen rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon.

Liikkumis- ja oleskelurajoitusalue kattaa sekä Fennovoiman omistamat maa-alueet että työmaa-alueeseen rajoittuvan vesialueen. Sisäministeriön asettama Hanhikiven niemen liikkumis- ja oleskelurajoitus tuli voimaan marraskuussa 2015.