Työmaan ilmoitukset

15.8.2017
Murskaustoiminta työmaalla

Hanhikivi 1 -työmaalla on alkanut elokuussa uusi työvaihe, jossa murskataan Hanhikiven niemeltä louhittua kiviainesta. Urakoitsijana toimii Titan-2:n aliurakoitsija Tallqvist Infra Oy.

RAOS Project Oy on tehnyt Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ilmoituksen, joka kattaa murskaustyöt, jotka eivät kuulu ympäristöluvan mukaisiin työskentelyaikoihin. Ilmoituksen mukaisesti murskausta voi tehdä arkipäivisin maanantaista klo 6:00 perjantaihin klo 18:00. Työskentelyaika on maanantain ja tiistain välisestä yöstä torstain ja perjantain väliseen yöhön. Viikonloppuisin yömurskausta ei tehdä.
Yöaikaista murskausta tehdään kausittain tarpeen mukaan.

Lähialueen asukkaita on tiedotettu murskaustoiminnasta kirjeitse. Meluilmoituksen alaisista yömurskauskausista tiedotetaan viikko etukäteen tällä sivulla. Tieto on mahdollista saada myös sähköpostitse. Voit liittyä postituslistalle lähettämällä pyynnön osoitteeseen pyhajoki@fennovoima.fi.

23.8.2017 alkanut yömurskauskausi on päättynyt 17.11.2017