Valmistelevat työt ja rakentaminen

Ydinvoimalaitoksen rakennusprojektin voi karkeasti jakaa kahteen osaan: infra- ja tukirakentamisen vaiheeseen ja itse ydinvoimalaitoksen rakentamiseen.

Rakentamisprojektin sujuvuus edellyttää hyvää suunnittelua, johon Fennovoima on satsannut Hanhikivi 1 -hankkeen alusta lähtien. Rakentamisen vaiheet ovat pitkäkestoisia. Jokaisen vaiheen aikana Fennovoima tekee kattavia selvityksiä yhteistyössä laitostoimittaja RAOS Projectin ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Tärkeässä roolissa on myös läpi hankkeen jatkuva, aktiivinen ja ennakoiva vuoropuhelu viranomaisten kanssa.

Infra- ja tukirakentaminen painottuu vuosille 2015–2018. Rakentamisen mittasuhteet ovat suuria jo valmistelevien töiden vaiheessa, sillä infra- ja tukirakentamiseen käytetään 400-500 miljoonaa euroa.

Laitosalueen peruspalvelut, tukitoiminnot ja apurakennukset ovat pääosin valmiina, kun varsinaisen ydinvoimalaitoksen rakentaminen alkaa vuonna 2019 Valmistelevat työt pitävät sisällään Fennovoiman ja laitostoimittaja RAOS Projectin toimituslaajuuteen kuuluvia töitä, kuten työmaan teiden rakentamista, putkituksia, ruoppausta, vesirakentamista, pintamaan poistoa ja louhintaa.

Valmistelevien töiden vaiheessa rakennetaan myös työmaatukikohdat ja Hanhikiventien varteen nouseva majoituskylä. Ensimmäinen kiinteä rakennus Hanhikiven niemellä on Fennovoiman koulutusrakennus, joka otettiin käyttöön syksyllä 2016.

Infra- ja tukirakentamisen jälkeen alkaa ydinvoimalaitoksen rakentaminen, johon vaaditaan rakentamislupa. Voimalaitokseen kuuluvat muun muassa reaktori-, turbiini-, valvomo- ja polttoainerakennukset. Voit lukea voimalaitoksen rakennuksista ja rakenteista tarkemmin täällä. Enimmillään ydinvoimalaitosta rakentaa yli 4000 henkilöä.

Ydinvoimalaitoksen kaupallinen sähköntuotanto alkaa vuonna 2024.