Työmaalle vaaditaan kulkulupa

Hanhikiven niemen työmaalle vaaditaan kulkulupa, jonka hankkimiseen tulee varata riittävästi aikaa. Henkilökohtainen kulkulupa myönnetään niiden yritysten työntekijöille, joilla on sopimus Fennovoiman tai sen urakoitsijoiden kanssa.

Yrityksen ja työntekijöiden tietojen sekä sopimusten on oltava kattavasti tallennettuina ja hyväksyttyinä työmaarekisterissä ennen kulkuluvan myöntämistä. Työmaarekisteriin kirjaudutaan tunnuksilla, jotka työn tilaajana toimiva sopimuskumppani toimittaa urakoitsijalle.


Yrityksen ja työntekijän tiedot

Urakoitsija täyttää työmaarekisteriin seuraavat yritystä koskevat tiedot tilaajavastuulain velvoitteiden mukaisesti:

 • Yrityksen yhteystiedot ja turvallisuuden vastuuhenkilöt
 • Kaupparekisteriote
 • Selvitys työnantajarekisteriin kuulumisesta
 • Selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta
 • Tapaturmavakuutustodistus
 • Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
 • Todistus verojen maksamisesta
 • Todistus eläkevakuutuksen ottamisesta
 • Selvitys suomalaisen työterveyshuollon järjestämisestä

Suosittelemme yrityksen rekisteröitymistä Luotettava kumppani -ohjelmaan, johon kuuluvien yritysten tilaajavastuulain mukaiset tiedot saadaan työmaarekisteriin automaattisesti.

Työntekijäkohtaisesti kulkuluvan myöntämisen edellytyksiä ovat:

 • Työntekijän tiedot
  • Ulkomaalaisilla oltava työnteko-oikeus Suomessa
  • Suomalainen veronumero julkisessa veronumerorekisterissä
 • Suppea turvallisuusselvitys (Fennovoima teettää suojelupoliisilla)
 • Huumetestin U Huum 5B suorittaminen
 • Työturvallisuuskortti (ns. vihreä kortti)
 • Työterveyskortti (korttia ei vaadita asiantuntijoilta tai toimihenkilöiltä)
 • Työmaan tulokoulutukseen osallistuminen ja siihen kuuluvan kokeen läpäiseminen

Fennovoiman myöntämä kulkulupakortti oikeuttaa itsenäiseen kulkuun, työskentelyyn ja läsnäolon leimaamiseen työmaalla. Kulkulupakortin on oltava aina näkyvillä työmaalla liikuttaessa.


Lisätiedot: Fennovoiman turvallisuusorganisaatio [email protected]