Työmaarekisteri

Harmaan talouden torjunta korostuu Hanhikivi 1 -työmaan hallinnassa. Työmaarekisteri on tässä työssä Fennovoiman keskeinen työkalu.

Työmaarekisterin avulla takaamme lakisääteisten velvoitteiden toteutumisen. Verottajalle tehtävien ilmoitusten lisäksi Fennovoima pystyy rekisterin avulla toimittamaan aluehallintovirastolle reaaliaikaisen tiedon työmaalla työskentelevistä henkilöistä, heidän saamastaan perehdytyksestä ja työturvallisuudesta  työmaalla. Tavoitteenamme on, että työmaalla ei työskentele yhtään rekisteriin kirjaamatonta henkilöä tai yritystä.

Työmaarekisteri on ajantasainen, keskitetty rekisterijärjestelmä, joka sisältää työmaalla olevien yritysten, niiden välisten sopimusten, työntekijöiden ja tunnisteiden tiedot ja tarvittavat prosessit niiden hallinnointiin. Järjestelmässä on automatisoituja ja työmaan hallintaa helpottavia toimintoja, kuten yritysten tilaajavastuutietojen automaattinen tarkistus. Järjestelmä mahdollistaa myös reaaliaikaiset työntekijätarkastukset työmaalla. Työmaarekisteriin kirjaudutaan tunnuksilla, jotka työn tilaajana toimiva sopimuskumppani toimittaa urakoitsijalle.

Kaikkien työmaalla työskentelevien henkilöiden on oltava sopimuksellisessa työsuhteessa alihankintaketjussa olevaan yritykseen, jolla taas on urakkasopimus jonkun toisen työmaalla toimivan yrityksen kanssa. Sopimus- ja alihankintaketjun on oltava eheä, jotta työmaalle töihin pyrkivälle henkilölle voidaan Fennovoiman järjestämän tulokoulutuksen jälkeen myöntää henkilökohtainen kulkulupakortti. Kulkulupakortti oikeuttaa itsenäiseen kulkuun, työskentelyyn ja läsnäolon leimaamiseen työmaalla. Kortin on oltava aina näkyvillä työmaalla liikuttaessa.