Ydinvoimalaitoksen luvitus

Viranomaiset sääntelevät ja valvovat ydinvoimalan suunnittelemista, rakentamista ja käyttöä.

Valtioneuvosto myöntää periaatepäätöksen sekä rakentamisluvat ydinvoimalaitokselle ja siihen liittyville ydinlaitoksille. Säteilyturvakeskus eli STUK tarkastaa lupaprosesseissa muun muassa laitoksen tekniset ratkaisut ja laitoksen sopivuuden sijoituspaikan olosuhteisiin. STUKin hyväksyntä tarvitaan kaikissa turvallisuuteen vaikuttavissa vaiheissa.

Ydinvoimalaitoksen käyttöluvan myöntää valtioneuvosto. STUK tarkastaa, että laitos on rakennettu suunnitelmien mukaisesti ja että voimalaitoksen henkilökunta on koulutettu laitoksen käyttämistä varten. Voimalaitoksen käyttöä ja kunnossapitoa valvotaan koko sen käyttöiän ajan.

Muut viranomaisten myöntämät luvat

Ydinvoimalaitoksen rakentaminen ja käyttö edellyttävät myös lukuisia muita lupia.

Rakentamiselle tarvitaan maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät luvat. Lisäksi rakentamisen aikana muun muassa kivenmurskaamo ja betoniasema tarvitsevat ympäristönsuojelulain mukaiset luvat. Vesistörakentaminen, kuten ruoppaustyöt sekä satamalaiturin ja jäähdytysveden ottorakenteiden rakentaminen, edellyttää vesilain mukaisia lupia.

Ydinvoimalaitoksen käytölle tarvitaan erillinen ympäristölupa. Myös kemikaalien varastointi ja käsittely edellyttää lupaa.

Lupia haetaan mm. Pyhäjoen kunnan viranomaisilta, Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilta. Lupakäsittelyt sisältävät kuulemismenettelyn, jossa asianosaisilla on mahdollisuus antaa hakemuksesta lausuntonsa.

Lupadokumentit

Keskeisimmät lupahakemukset, raportit ja julkaisut löydät Julkaisut ja raportit -osiosta. Voit myös tilata painettuja julkaisuja ottamalla sähköpostitse yhteyttä osoitteeseen [email protected].