Ydinvoimalan kunnossapito

Fennovoiman ydinvoimalaitoksen käyttöikä on vähintään 60 vuotta. Jotta voimalaitos pysyy hyvässä kunnossa koko ikänsä ajan, tehdään sille toistuvia tarkastuksia ja huoltoja.

Voimalaitoksen huolto-ohjelmaan kuuluu rakenteiden ja laitteiden tarkastuksia ja ennaltaehkäiseviä huoltoja. Lisäksi voimalaitosta uudistetaan aina parhaan käytettävissä olevan tiedon mukaisesti entistä turvallisemmaksi.

Kunnossapito tapahtuu suurimmilta osin voimalaitoksen vuosihuolloissa. Osa huoltotöistä voidaan tehdä vain kun voimalaitos on sammutettu. Tällöin vaihdetaan osa voimalaitoksen polttoaineesta ja tehdään tarvittavat tarkastus- ja huoltotyöt.

Vuosihuollot kestävät yleensä noin viikosta kuukauteen, ja intensiivisen työrupeaman aikana voimalaitoksella työskentelee usein satoja ulkopuolisia työntekijöitä. Varsinaisten huoltotyöntekijöiden ja tarkastajien lisäksi vuosihuoltojen ajaksi palkataan suuri määrä ihmisiä erilaisiin tukitoimintoihin, kuten siivoukseen ja säteilysuojeluun.

Lyhyissä vuosihuolloissa vaihdetaan polttoaine ja tehdään vain keskeisimmät tarkastukset ja huoltotoimet. Laajat muutos- ja korjaustyöt ajoitetaan mahdollisuuksien mukaan pitkiin huoltoihin, joissa myös reaktorin sisäosia poistetaan paikaltaan ja esimerkiksi reaktoripaineastia voidaan tarkastaa.

Suomalaisilla voimalaitoksilla vuosihuoltojen tavoiteaikataulut ovat toteutuneet hyvin, minkä ansiosta laitosten käyttökertoimet ovat maailman huippuluokkaa.