Ydinvoimalan rakentaminen

Hanhikivi 1 -hanke sisältää pääosin tavanomaista, vaativaa teollista rakentamista. Näin ollen eri urakkakokonaisuudet sopivat hyvin myös suomalaiselle teollisuudelle ja yrityksille. Projekti on kansainvälinen varsinkin ulkomaalaisen päätoimittajan myötä.

Suurhanke koostuu kahdesta toimituslaajuudesta: Fennovoiman omasta sekä laitostoimittajan osuudesta. 

Fennovoiman toimituslaajuus

Hanhikivi 1 -hankkeen rakentamisprojekteista Fennovoiman toimituslaajuuteen kuuluvat laitosalueen peruspalvelut, tukitoiminnot ja apurakennukset, jotka ovat pääosin valmiina ennen varsinaisen ydinvoimalaitoksen rakennustöiden aloittamista.

Infra- ja tukirakentaminen painottuu Hanhikiven niemellä vuosille 2015–2018. Lisäksi Fennovoiman toimitusvastuulla ovat laitosalueen sähköistäminen ja muut kunnallistekniset järjestelmät.

Hanhikiven niemelle on jo valmistunut kaksi pysyvää rakennusta. Ensimmäinen pysyvä rakennus oli Fennovoiman koulutusrakennus, joka toimii Hanhikivi 1 -hankkeen työntekijöiden koulutus- ja perehdytystilana sekä viranomaisten palvelupisteenä. Syksyllä 2017 valmistui pääporttirakennus, joka kautta ohjautuu voimalaitoksen käyttövaiheessa kaikki henkilö- ja tavaraliikenne alueelle. Seuraavia rakennettavia kohteita ovat muun muassa hallintorakennus ja laitostoimisto sekä paloasema.

Laitostoimittajan toimituslaajuus

Laitostoimittaja RAOS Project Oy:n vastuulle kuuluvat kaikki voimalaitoksen suunnitteluun, luvittamiseen, rakentamiseen, käyttöönottoon ja projektinhallintaan liittyvät toiminnot. RAOS Projectin toimituslaajuuteen sisältyy myös merkittäviä maa- ja vesirakentamisen kokonaisuuksia: jäähdytysvesitunnelien louhintaa, meriveden otto- ja purkurakenteiden rakentamista, satamalaiturin ja muiden vesirakenteiden rakentamista, ruoppaamista sekä perustusten louhintaa.

Laitostoimittaja on valinnut pääurakoitsijakseen venäläisen Titan-2:n.

Voimalaitoksen ydinteknisten osien rakentaminen ja pääbetonivalut alkavat rakentamisluvan myöntämisen jälkeen.

Ydinvoimalaitostyömaan erikoispiirteet

Uuden ydinvoimalaitosyksikön rakennuspaikalla tehtävä työ on samantyyppistä rakennus- ja asennustyötä kuin suurilla teollisuus- ja voimalaitosrakennustyömailla yleensäkin. Erityispiirteitä ovat pitkä rakennusaika ja rakennuskohteen laajuus. Lisäksi ydinvoimalaitosrakentaminen asettaa tavanomaista korkeammat vaatimukset työn laadulle, mikä näkyy muun muassa urakoitsijoiden valinnassa sekä töiden tarkassa viranomais- ja muussa valvonnassa.

Lue lisää työmaan ajankohtaisista tapahtumista, rakentamisen eri vaiheistayrittäjien valmistautumisesta hankkeeseen sekä hankkeen vaikutuksista talouteen ja työllisyyteen.