Eduskunta hyväksyi periaatepäätöksen täydennyshakemuksen

Fennovoima sai täydennetyn periaatepäätöksen joulukuussa 2014.

Heinäkuussa 2013 työ- ja elinkeinoministeriö pyysi Fennovoimalta selvityksiä Rosatomin laitokseen liittyen. Venäläinen laitosvaihtoehto ei ollut mukana vuoden 2010 periaatepäätöksessä.

Fennovoima toimitti maaliskuussa 2014 valtioneuvostolle hakemuksen periaatepäätöksen täydentämiseksi. Hakemus pohjautuu vuoden 2009 periaatepäätöshakemukseen ja siinä esitetään hankkeen edistyminen ja tapahtuneet muutokset.

Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti lausuntokierroksen Fennovoiman täydentämishakemuksesta. Yksi lausunnonantajista oli Pyhäjoen kunta, jonka valtuusto otti toukokuussa kantaa hankkeen puolesta äänin 18–3. Samaten toukokuussa Säteilyturvakeskus toimitti ministeriölle alustavan turvallisuusarvion Fennovoiman hankkeesta. Lausunnon mukaan AES-2006-laitos on mahdollista rakentaa suomalaiset turvallisuusvaatimukset täyttäväksi Fennovoiman osoittamaan sijantipaikkaan, Pyhäjoen Hanhikiven niemelle.

Kesäkuun alussa ministeriö antoi loppulausuntonsa Fennovoiman ympäristövaikutusten arviointimenettelystä. TEMin mukaan Fennovoiman YVA-selostus kuvaa riittävästi sekä hankkeen ympäristövaikutuksia että niiden lieventämismahdollisuuksia.