Periaatepäätöksen täydennys

Fennovoima sai täydennetyn periaatepäätöksen joulukuussa 2014. Eduskunta äänesti hankkeen puolesta äänin 115–74.

Fennovoima haki valtioneuvostolta voimassa olevan periaatepäätöksensä täydentämistä, jotta hankkeessa vuoden 2009 jälkeen tapahtuneet muutokset voitiin käsitellä avoimesti ja vahvistaa, että hanke on edelleen yhteiskunnan kokonaisedun mukainen.

Periaatepäätöksen täydentämishakemuksen käsittely mahdollisti hankkeen edistämisen poliittisesti ja juridisesti selkeältä pohjalta.

Fennovoiman hankkeen yhteiskunnalliset perustelut eivät ole vuosien saatossa muuttuneet. Fennovoimalla on tärkeä merkitys osakkaidensa kilpailukyvylle, uudet toimijat parantavat sähkömarkkinoiden toimintaa ja ydinvoimaa tarvitaan Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Oman sähköntuotannon lisääminen parantaa myös Suomen huoltovarmuutta.

Suurimmat hankkeessa tapahtuneet muutokset olivat laitostoimittajan sekä Fennovoiman vähemmistöomistajan vaihtuminen. Fennovoiman vuonna 2009 jättämässä periaatepäätöshakemuksessa mainittiin laitostoimittajavaihtoehtoina ranskalainen Areva sekä japanilainen Toshiba. Alun perin Fennovoiman vähemmistöomistaja 34 prosentin osuudella oli saksalainen energiayhtiö E.ON.

E.ON ilmoitti vetäytyvänsä hankkeesta lokakuussa 2012. Omistajakunnassa tapahtuneiden muutosten myötä Fennovoima päätyi sähköteholtaan pienempään, 1200 megawatin laitosvaihtoehtoon.

AES-2006 -painevesilaitoksen toimittaa RAOS Project Oy, joka on venäläiseen Rosatom-konserniin kuuluvan JSC Rusatom Overseasin tytäryhtiö. Rosatomin suomalainen tytäryhtiö RAOS Voima Oy on Fennovoiman vähemmistöomistaja 34 prosentin osuudella.

Periaatepäätöksen täydennyshakemus

Yleispiirteinen selvitys

Valtioneuvoston periaatepäätös 18.9.2014

Lisää tietoa Fennovoiman periaatepäätöshakemuksen käsittelystä löytyy työ- ja elinkeinoministeriön internetsivuilla.