Fennovoiman ydinvoimalaitoksen periaatepäätös

Fennovoima jätti valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksen tammikuussa 2009.

Valtioneuvosto antoi Fennovoimalle periaatepäätöksen toukokuussa 2010, ja eduskunta vahvisti sen saman vuoden heinäkuussa.

Periaatepäätöshakemus liitteineen

Yleispiirteinen selvitys

Valtioneuvoston periaatepäätös 6.5.2010

Lisää tietoa Fennovoiman periaatepäätöshakemuksen käsittelystä löytyy työ- ja elinkeinoministeriön internetsivuilta.