Säteilyturvakeskuksen alustava turvallisuusarvio

Säteilyturvakeskus STUK antoi toukokuussa 2014 työ- ja elinkeinoministeriölle alustavan turvallisuusarvion Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeesta osana periaatepäätöksen täydentämishakemuksen lausuntokierrosta.

STUK toteaa alustavassa turvallisuusarviossaan, että Fennovoiman ydinvoimalaitos on mahdollista rakentaa suomalaiset turvallisuusvaatimukset täyttäväksi valitulle laitospaikalle Pyhäjoen Hanhikiven niemelle. Fennovoiman on varmistettava riittävä asiantuntemus ja kehitettävä johtamisjärjestelmäänsä. Lisäksi STUK edellyttää muutoksia laitoksen suunnitteluun lentokonetörmäykseen, sisäisiin tulviin ja tulipaloihin sekä vakaviin onnettomuuksiin varautumisen suhteen.

STUKin mukaan Fennovoiman esittämä periaatepäätösvaiheen turvallisuuskulttuuriohjelma on kattava ja ydinjätehuoltosuunnitelmat voidaan toteuttaa suomalaisten vaatimusten mukaisesti.

Fennovoiman haki rakentamislupaa kesäkuussa 2015.

Lue STUKin alustava turvallisuusarvio täältä.

Säteilyturvakeskus antoi alustavan turvallisuusarvion Fennovoiman hankkeesta.