Ympäristövaikutusten arviointi 2008

Vuonna 2008 Fennovoima toteutti laajan ympäristövaikutusten arvioinnin, jonka yhteysviranomaisena toiminut työ- ja elinkeinoministeriö on hyväksynyt muun muassa ympäristöministeriöltä ja useilta muilta ympäristöviranomaisilta saatujen lausuntojen perusteella.

Vuonna 2008 toteutetussa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioitiin sähköteholtaan noin 1 500-2 500 megawatin suuruisen, yksi tai kaksi reaktoria käsittävän, ydinvoimalaitoksen rakentamisen ja käytön aikaisia vaikutuksia kolmella vaihtoehtoisella sijoituspaikalla.

Yhteysviranomainen työ- ja elinkeinoministeriö TEM antoi vuonna 2009 loppulausuntonsa, joka päätti silloisen YVA-menettelyn.

YVA-menettelyn toteutti Fennovoiman toimeksiannosta Pöyry Energy Oy.

YVA-materiaalit

Fennovoiman YVA-selostus

Fennovoiman YVA-esite

Fennovoiman YVA-ohjelma