Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat

Ydinvoimalaitoksen valmistelu- ja rakennusvaiheessa kuntaviranomaisilta haetaan useita maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia.

Tällaisia lupia ovat esimerkiksi puunhakkuun maisematyöluvat sekä rakennus- ja toimenpideluvat sähkö-, vesi- ja viemärirakentamiseen, tieyhteyksille ja työmaan aitaamiseen.

Ydinvoimalaitoksen rakennuksille sekä voimalaitosalueen muille rakennuksille tulee hakea rakennuslupaa, jonka myöntää kunnan viranomainen. Luvanvaraisia tukirakennuksia ovat esimerkiksi majoituskylän rakennukset ja väliaikaiset rakennukset sekä koulutusrakennus, jossa otetaan vastaan alueelle työskentelemään saapuvat henkilöt.

Muita lupaa vaativia rakennuskohteita ovat erilaiset toimistot, parkkipaikat ja portit, huoltorakennukset, vartiointikeskus, paloasema sekä vierailukeskus.

Hanhikivellä tehdään valmistelevia töitä sitä mukaa kuin lupia saadaan kuntaviranomaiselta. Lue lisää töiden edistymisestä täältä.

Hyödyllisiä linkkejä

Maankäyttö- ja rakennuslaki