Säteilyturvakeskukselle toimitettava aineisto

Fennovoima toimittaa Säteilyturvakeskukselle kattavan aineiston turvallisuusarviota varten vaiheistetusti sovitun aikataulun mukaisesti. Tämä aineisto kuvaa tarkasti ydinvoimalaitoksen tekniikan, laitospaikan ja Fennovoiman ja laitostoimittajan organisaatiot.
Rakentamislupahakemus käynnistyi kesällä 2015. Vuosina 2015–2017 STUKille on toimitettu muun muassa:
 • Voimalaitoksen yleiskuvaus
 • Laitospaikan kuvaus ja sen olosuhteiden selvitykset
 • Fennovoiman johtamisjärjestelmäaineistoa ja laatusuunnitelmia
 • Voimalan turvallisuussuunnitteluun liittyvät perusperiaatteet
 • Suunnittelussa käytettyjen menettelyjen kuvauksia
 • Turvallisuusanalyyseissä käytettyihin ohjelmistoihin liittyvää aineistoa
 • Ensimmäinen järjestelmäkuvaus pilotointia varten
 • Laitoksen periaatesuunnitteluaineisto

Vuonna 2018 toimitetaan muun muassa :

 • Deterministiset turvallisuusanalyysit
 • Alustava todennäköisyyspohjainen riskianalyysi
 • Reaktorisydämen ja primääripiirin luvitusaineistot
 • Järjestelmäsuunnitteluaineisto
 • lopulliset suunnitteluvaiheen turvallisuusanalyysit

Tähtäimessä myönteinen rakentamislupa

Rakentamislupavaiheessa Säteilyturvakeskus arvioi Fennovoiman toimittamien dokumenttien sisällön ja joko hyväksyy ne tarkempaan arviointiin tai pyytää tarvittaessa Fennovoimalta lisäselvityksiä.

Aineisto toimitetaan useassa eri erässä, ja Säteilyturvakeskus antaa lopuksi lausuntonsa koko laitoksen turvallisuudesta työ-ja elinkeinoministeriölle. STUKin myönteinen turvallisuusarvio on edellytys valtioneuvoston myöntämälle rakentamisluvalle, jonka Fennovoima odottaa saavansa vuonna 2019.