STUKin RKT-tarkastukset

Säteilyturvakeskus (STUK) tekee säännöllisiä rakentamisluvan käsittelyyn liittyviä RKT-tarkastuksia, joissa arvioidaan erityisesti ydinturvallisuuteen ja laitossuunnitteluun liittyviä menettelyjä, mutta myös paljon muutakin kuin itse teknologiaa.

RKT-tarkastukset ovat osa rakentamisluvan normaalia hakuprosessia. Ne kohdistuvat Fennovoimaan, laitostoimittajan ja muihin projektin keskeisimpiin toimijoihin. Hanhikivi 1 ‑hankkeen RKT-tarkastukset aloitettiin syksyllä 2015.

Ohjelman kautta saadaan arvokkaita kommentteja, joiden avulla toimintaa voidaan edelleen parantaa. STUK jättää kommenttinsa kunkin tarkastuksen jälkeen. Esimerkiksi, turvallisuuskulttuuriin liittyneen tarkastuksen jälkeen STUKilta tuli 5 kommenttia, jotka kaikki on suljettu eli niissä vaaditut parannukset ja selvitykset on tehty.

Fennovoiman toimintaa on kehitetty STUKin lisäselvitysten lisäksi myös osana suunnitelmallista toiminnankehitystä. Esimerkiksi johtamisjärjestelmään ja turvallisuuskulttuuriin liittyvät kehitystoimet (vastuiden ja valtuuksien tarkentaminen, esimiestyön tukeminen, turvallisuuskulttuuriin edelleen jalkauttaminen sekä johtamisjärjestelmien ja asiakirjojen hyväksymismenettelyjen selkeyttäminen) aloitettiin jo ennen STUKin syksyn 2015 huomioita.